Jeugdgezondheids-zorg Montferland Jaarverslag Montferland 2023

Jaarverslag Montferland

Van het team jeugdgezondheidszorg

Een blijvende uitdaging is de achterstand die geconstateerd wordt bij kinderen op het gebied van spraak- en taalontwikkeling. Hierop is door Yunio en de gemeente Montferland goed  geanticipeerd door de opstart van een nieuwe pilot, genaamd: pilot K-VHT VVE (Kortdurende Video Hometraining - Voorschoolse Vroeg Educatie). Hierbij wordt bij alle kinderen waarbij een VVE-indicatie wordt afgegeven, een huisbezoek aangeboden. Er zijn meerdere redenen voor het afgeven van een VVE-indicatie naast de indicatie spraak- en taalontwikkeling. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling en thuissituatie kunnen een indicatie zijn voor de aanvraag van VVE.

Tijdens het VVE-huisbezoek wordt een korte video-opname van een spelmoment van ouder(s) en kind gemaakt door de jeugdverpleegkundige, waarna deze gezamenlijk met ouder(s) wordt teruggekeken en besproken. Uitgangspunt is de basiscommunicatie tussen ouder(s) en kind, denk hierbij aan het volgen van initiatieven, spiegelen, meedoen op tempo/niveau/situatie en het benoemen van handelingen van kind en ouder(s). De positieve elementen uit de video worden uitgelicht en benoemd.
De pilot is gestart in augustus, maar wij hebben al een mooi aantal ouders bereikt en zeer positieve reacties ontvangen. Ouder(s) geven aan bewuster bezig te zijn met de communicatie met het kind en kijken met plezier terug op de twee huisbezoeken.

Samenwerkingen

Ook dit jaar stond in het teken van het versterken van de samenwerking met andere professionals. Een mooi voorbeeld hiervan is Kansrijke Start, waarbij alle professionals rondom ouder & kind met elkaar in verbinding komen. Dit met als doel om continuïteit van zorg te waarborgen en verbeteren. Daarnaast hebben wij als team meerdere overleggen gehad afgelopen jaar met bijvoorbeeld Sociaal Team Jeugd van de Gemeente, Verloskundigenpraktijk Montferland & Wehl en kraamzorgorganisatie Naviva om de samenwerking te bespreken. Door deze goede samenwerking hebben de verschillende professionals onderling korte lijntjes. De peuteropvang speelt dan ook een belangrijke rol in de signalering van risicofactoren in de ontwikkeling van kinderen.

Casus

Een succes van afgelopen jaar gaat dan ook over de invloed van een goede samenwerking: een complexe casus waarin snel geschakeld moest worden. De casus betreft een peutertweeling, recent verhuisd naar de regio Montferland. De tweeling bezocht sinds de verhuizing een reguliere peuteropvang, maar kon daar niet de aandacht en ondersteuning krijgen die zij verdienden. De peuteropvang heeft toen snel geschakeld aan de hand van een MDO (Multidisciplinair Overleg) met verschillende betrokken professionals, zoals pedagogisch medewerkers van de peuteropvang, Sociaal Team en Yunio. Door de expertise van de verschillende professionals heeft de tweeling uiteindelijk snel een rondleiding gehad bij Zozijn en wordt hier binnenkort gestart.

Griepvaccinatie zwangeren

In oktober 2023 is gestart met het vaccineren van zwangeren met de griepprik, met als primair doel het voorkomen van de ziektelast bij zuigelingen door influenza. Alle zwangeren kunnen naast de 22-wekenprik vrijwillig en gratis kiezen voor de griepprik. We zien hierin een mooie opkomst. Zo ook moeders die in eerste instantie niet kozen voor het halen van de griepprik, maar tijdens het contactmoment toch besluiten om de griepprik te nemen na uitleg van de jeugdverpleegkundige. 
Verder wordt actief gewerkt aan de voorbereidingen voor het nieuwe vaccin, Rota. De aanvang van deze orale vaccinatie staat gepland voor januari 2024
 

% Bereik
% Non Bereik
99.14%
0.86%