Jeugdgezondheids-zorg Doetinchem Jaarverslag Doetinchem 2020

Jaarverslag Doetinchem 2020

Van het team jeugdgezondheidszorg 

 

  • locaties in Doetinchem en Wehl
  • 7 jeugdverpleegkundigen
  • 3 jeugdartsen
  • 3 assistentes

Team Doetinchem is een van de grootste jgz-teams van Yunio. Het is een fijn team waarin oog is voor de verschillen tussen de medewerkers. In 2020 zijn er enkele wisselingen in de teamsamenstelling geweest. Zo is een van onze assistentes met pensioen gegaan en waren er enkele zieken. Hier en daar was het dus schipperen, maar dat hebben we als team goed kunnen oplossen. 

De impact van corona 

Zoals overal heeft corona ook in Doetinchem een stempel op het jaar gedrukt. Vanaf maart hadden we te maken met de landelijke maatregelen die binnen Yunio zijn vertaald naar onze jgz-praktijk. De inloopspreekuren werden geannuleerd en een deel van de fysieke consulten werd vervangen door (beeld)belconsulten. Wel hadden we de ruimte om gezinnen op indicatie toch fysiek te ontmoeten, waarbij we uiteraard de coronamaatregelen in acht namen.

 

Omdat we in Doetinchem zo’n groot team hebben, met veel verschillen tussen de populaties, waren er binnen ons team ook verschillen in aanpak. Het uitgangspunt was steeds dat we goed keken naar de persoonlijke omstandigheden van de gezinnen. Wat kon digitaal of telefonisch, wat niet? Waar mogelijk hebben we de huisbezoeken laten doorgaan. Verpleegkundigen gaven hier hun eigen invulling aan, afhankelijk van het gezin en de situatie. Zo vonden extra contactmomenten om bijvoorbeeld de groei van pasgeboren baby’s te controleren gewoon thuis plaats. 

 

De overgang naar meer digitaal en telefonisch contact vroeg veel van de medewerkers, en leverde voor de ene medewerker meer stress op dan voor de andere. Om elkaar te steunen en te blijven aanvoelen, hadden we extra teamoverleggen. Sinds het begin van de coronacrisis hebben we daarnaast binnen Yunio een intervisieteam dat zeer regelmatig (online) bijeenkomt. We bespreken daar met elkaar de belangrijke zaken in de teams, laten weten waar we tegenaan lopen en zoeken samen naar goede oplossingen.

22 wekenprik

Ondanks corona konden zwangere vrouwen rond de 22 weken nog gewoon bij ons terecht om een vaccinatie tegen kinkhoest te halen voor hun baby. We zijn hier eind 2019 mee begonnen. Twee keer per week hebben we er een speciaal spreekuur voor. Het grootste deel van de zwangere vrouwen in Doetinchem kwam in 2020 langs voor de prik. De opkomst verschilt wel per wijk. Voor ons is de 22 wekenprik een leuke afwisseling en een goede manier om (aanstaande) ouders alvast te ontmoeten en te kunnen informeren over de jgz. 

Moeder- en kindhuis

In 2019 is in Doetinchem het Moeder- en kindhuis geopend. In totaal wonen hier 16 (aanstaande) moeders onder begeleiding, waarbij ze leren om voor zichzelf en voor hun kindje te zorgen. Vanuit Yunio bieden we alle aanstaande moeders een prenataal huisbezoek aan. We hebben goede contacten met het Moeder- en kindhuis, en hebben hier het afgelopen jaar ook veel in geïnvesteerd

Grote uitdagingen in de gemeente

Wat opvalt in de gemeente Doetinchem is het relatief grote aantal gezinnen waarbinnen cultuurverschillen een rol spelen. Het gaat dan dus om gezinnen waarvan de ene ouder Nederlands is en de andere ouder uit het buitenland komt. Deze cultuurverschillen kunnen zorgen voor opvoedproblemen, door verschillen in stijl en aanpak. Bij deze gezinnen gaan we extra op huisbezoek en proberen we waar nodig meer begeleiding in te zetten, zoals Thuisbegeleiding.

Trots op …

“Ik ben er trots op dat we in Doetinchem, ondanks corona, alle gezinnen in beeld hebben en we een persoonlijke band hebben opgebouwd. Je merkt echt dat je de vaste verpleegkundige bent: het contact is laagdrempelig, ouders appen ons persoonlijk en we proberen ook altijd op korte termijn te reageren. Dat is voor ons ook fijn, want zo zijn we al vroegtijdig betrokken, als de problemen nog niet zo groot zijn.”

Hetty Giesbers, jeugdverpleegkundige Wehl

Samenwerkingen

De samenwerkingen in Doetinchem lopen goed. We hebben regelmatig contact met de jeugd- en gezinswerkers (jgw’ers) van de gemeente. Ook de lijntjes met de peuteropvang zijn kort. Vanwege extra projecten hebben we het afgelopen jaar vaker een VVE-overleg gevoerd (vier in plaats van twee keer). Een van die projecten waren de zomerspelen voor peuters met een VVE-indicatie in Doetinchem. Zij konden op deze manier ook tijdens de zomer naar de opvang, zodat hun ontwikkeling – ook sociaal-emotioneel – doorliep. Dit project krijgt een vervolg. Een ander project waar wij bij betrokken waren, was het opzetten van de warme overdracht van de peuteropvang naar de basisschool.

Vooral tijdens de eerste lockdown hebben we ook meegekeken naar de noodopvang. Voor sommige kinderen was op sociale gronden noodopvang nodig. We hebben goed gekeken of ze daar ook terechtkonden, en veel overlegd met de opvang, ouders en eventueel jgw’ers. 

Speciale vermelding verdient de nieuwe samenwerking tussen Gaanderen en Terborg. Hoewel dicht naast elkaar gelegen, behoren deze plaatsen tot andere gemeenten (respectievelijk Doetinchem en Oude IJsselstreek). Dat bemoeilijkte de samenwerking lange tijd, maar tegenwoordig is het mogelijk voor gezinnen uit Gaanderen om – als ze dat willen – in Terborg naar het consultatiebureau te komen. 
 

Steun van ouders

“Op een gegeven moment was een collega positief getest. Je zou dan misschien denken dat ouders ongerust zijn, bang om zelf ziek te worden. Maar ouders stuurden juist heel aardige reacties om haar te steunen. Daaraan merk je ook dat de contacten echt goed zijn.”

Hetty Giesbers, jeugdverpleegkundige Wehl

% Bereik
% Non Bereik
99.29%
0.71%