VVE Doetinchem Jaarverslag Doetinchem 2018

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in Doetinchem

VVE is een bijzonder en mooi instrument voor het jonge kind dat in de voorschoolse periode extra stimulering en ondersteuning nodig heeft. Zo kan het op vierjarige leeftijd een mooie start maken op de basisschool. Dat gun je ieder kind en iedere ouder.

Gesprekken

In het najaar van 2018 zijn er gesprekken gevoerd met peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, scholen, jeugdgezondheidszorg, gemeente en Integrale Vroeghulp over VVE. Wat wordt er met VVE gedaan in het voorschoolse traject en wat in het vroegschoolse? Hoe is de overdracht? Dit zijn enkele punten die besproken zijn. De gesprekken zijn als zeer positief ervaren door alle betrokkenen en de aandachtspunten worden verwerkt in speerpunten voor 2019.

Overleg

Yunio heeft contact met alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en bespreekt hier alle VVE-kinderen meestal om de 6-8 weken. Waar nodig gebeurt dit uiteraard vaker.