Jeugdgezondheids-zorg Doetinchem Jaarverslag Doetinchem 2019

Jaarverslag Doetinchem 2019

Van het team jeugdgezondheidszorg 

 

Cijfers en Bereik

Via de link hieronder vind je alle overige cijfers van de Jeugdgezondheidszorg 2019, zoals ook de redenen Non Bereik. De daadwerkelijke % Bereik en Non Bereik in de tabel eronder.

Positieve ontwikkelingen

We zagen verschillende positieve ontwikkelingen in 2019. Zo konden zwangere vrouwen vanaf december bij ons terecht voor de maternale kinkhoestvaccinatie, de zogeheten 22 wekenprik. Dit leverde leuk contact op met de aanstaande ouders. Een andere mooie toevoeging vormen de InHuis Steungezinnen. Hier wordt veel gebruik van gemaakt en de vraaggezinnen zijn er echt mee geholpen. Verder zijn we op de locaties begonnen met BoekStart, om ouders enthousiast te maken voor het lezen van boeken met hun jonge kinderen. Ook dit is een succes. Het houden van consultatiebureau in Terborg voor mensen uit Gaanderen is positief ontvangen. 

VVE-beleid beter in beeld

Het beleid voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is het afgelopen jaar beter in beeld gekomen. Het is duidelijker voor alle betrokkenen en er wordt op de juiste wijze gebruik van gemaakt. Dat heeft ook een positieve uitwerking op de kinderen.

Samenwerking binnen en buiten het team

Als team hebben we afgelopen jaar geleerd om bewustere keuzes te maken. We weten beter wat we willen en wat we niet willen en kunnen dit beter naar buiten brengen. Dat brengt rust in het team. We werken ook goed samen met onze partners in het sociale domein. Als er veel problemen zijn in het gezin, kan de samenwerking nog wel worden verbeterd: ieder werkt toch al gauw op zijn eigen ‘eilandje’. Daar gaan we komend jaar meer aandacht aan besteden. 

 

Cijfers en Bereik

Via de link hieronder vind je alle overige cijfers van de Jeugdgezondheidszorg 2019, zoals ook de redenen Non Bereik. De daadwerkelijke % Bereik en Non Bereik in de tabel eronder.

% Bereik
% Non Bereik
99,15%
0,85%