Autonome Professional Jaarverslag Doetinchem 2023

Platform Autonome Professional

In april 2022 hebben alle jeugdverpleegkundigen de richtlijn Autonome professional bij Yunio ondertekend. Daarna heeft het Platform Autonome Professional zich als doel gesteld om het gedachtegoed van de richtlijn te blijven borgen in onze organisatie.

In 2023 heeft het platform als eerste het zorgdomein onderzocht, met de vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de belangen van ouders in een snel veranderende wereld blijven passen bij de visie van Yunio? Over dit onderwerp zijn regelmatig gesprekken gevoerd met directeur Wilma Heesen.

Daarnaast zijn in 2023 4 bijeenkomsten voor jeugdverpleegkundigen georganiseerd, waarbij het ontmoeten van elkaar als vakgenoten en de uitwisseling van visie en missie als autonome professionals het doel waren. Er is gedeeld hoe de regie meer bij de ouders kan worden gelegd en hoe beter bij de behoeften van de ouder en het kind kan worden aangesloten. Ook is gekeken naar de inhoudelijke invulling van het professionele zorgdomein, met aandacht voor invloeden van buitenaf en de verhouding tot de visie binnen Yunio.

In 2023 zijn gesprekken gevoerd met alle nieuwe collega jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en consultatiebureau assistenten over de richtlijn van de Autonome Professional. Er is besproken wat dit betekent voor medewerkers bij Yunio. Telkens wanneer er nieuwe collega's in dienst komen, worden zij door het platform bijgepraat over deze beweging.

De rol als platformlid is verder uitgediept door een dag scholing Wicked Skills van Rudy Vandamme te volgen. Dit heeft nieuwe inzichten opgeleverd over hoe men zichzelf inzet in het belang van zichzelf, de klantrelatie en de organisatierelatie, ook ten opzichte van ketenpartners.

Er is ook belangstelling van buiten Yunio voor de richtlijn Autonome Professional. Andere jeugdgezondheidsorganisaties en het NCJ hebben interesse getoond in het proces en hebben de richtlijn ontvangen. Hiermee wordt gehoopt de professionalisering binnen de gehele jeugdgezondheidszorg verder te kunnen helpen.