Voorzorg Jaarverslag Doetinchem 2020

VoorZorg: ondersteuning voor jonge moeders 

Als je voor de eerste keer zwanger bent, heb je geen idee wat je te wachten staat. Dan is ondersteuning fijn, helemaal als je nog jong bent. VoorZorg is een programma voor vrouwen tot ongeveer 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind en weinig of geen opleiding hebben genoten. Soms is er sprake van middelengebruik of zijn er psychosociale problemen. De aanstaande moeders krijgen verpleegkundige ondersteuning tijdens de zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding, totdat het kind 2 jaar oud is.

 

Meer betekenen voor het kind

VoorZorg richt zich op verbetering van het zwangerschaps- en geboorteproces, van de gezondheid en ontwikkeling van het kind, van de persoonlijke ontwikkeling van de moeder en van haar mogelijkheden voor opleiding en werk, zodat zij meer kan betekenen voor haar kind. De verpleegkundige spreekt realistische doelen af en werkt aan de versterking van vaardigheden. Ze beantwoordt alle vragen van de aanstaande moeder en wijst haar op de voorzieningen, zoals het consultatiebureau. Een klik tussen moeder en verpleegkundige is heel belangrijk voor een succesvol traject.

“Ik heb het zelfvertrouwen om duidelijke afspraken te maken rondom de omgangsregeling. Ik weet wat goed is voor mijn kind.” - VoorZorg-moeder

Veel aanmeldingen

Yunio biedt sinds 2017 in de meeste gemeenten uit ons werkgebied VoorZorg aan. Er zijn 5 opgeleide VoorZorg-verpleegkundigen actief. In de afgelopen jaren hebben we al 27 casussen kunnen afsluiten en momenteel krijgen zo’n 22 vrouwen begeleiding. Moeders geven aan dat zij de hulp van de VoorZorg-verpleegkundige zeer waarderen. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 0,5% van de vrouwen die zwanger zijn in een gemeente voldoet aan de criteria van VoorZorg. De vele aanmeldingen tonen aan dat we goed zichtbaar zijn bij de verwijzers.

De impact van corona

In maart 2020 werden wij, net als de rest van Nederland, opgeschrikt door het coronavirus. En nog steeds bepaalt het virus de waan van de dag. In de lockdown stond het leven van de moeders op hun kop. School ging niet door, op het werk werden maatregelen getroffen, de opvang voor hun kindje kwam stil te liggen. Ook veranderde de dagstructuur. Het is goed om dan contact te hebben, en daarom hebben we veel ge(beeld)beld. We merkten hierbij dat onze fysieke aanwezigheid erg op prijs gesteld wordt, waardevol is en ook nodig is om echt tot de kern te kunnen komen. 

Om toch fysiek in contact te kunnen blijven met de geldende maatregelen, zijn we creatief geweest. Wandelen, zodat er voldoende ruimte is. Ergens afspreken waar meer ruimte is. Nog flexibeler zijn met de afspraken: als een van beiden niet fit is, de afspraak verzetten. En vooral via de WhatsApp beschikbaar zijn en blijven. VoorZorg is altijd maatwerk, maar nu in coronatijd al helemaal!

Reacties van moeders bij het afronden van het traject

“Wat jammer dat we gaan stoppen, ik heb me altijd heel vertrouwd gevoeld.”

“Dankjewel voor je steun, ik sta nu veel steviger in mijn schoenen.”

“Ik kan nu beter mijn moederschap combineren met mijn werk.”

“We zijn gegroeid in onze relatie en ouderschap.”

“Ik heb het zelfvertrouwen om duidelijke afspraken te maken rondom de omgangsregeling. Ik weet wat goed is voor mijn kind.” 

“Ik heb mijn opleiding weer opgepakt.”

“Bedankt voor je luisterend oor. Ik kon mijn verhaal bij jou kwijt en zo werken aan mijn toekomst.”

“VoorZorg is voor mij vooral praten, ik kan mijn ei kwijt en als ik problemen heb dan probeer je me te helpen het op te lossen. Die dingen die we doen zoals het filmen vind ik wel grappig, maar je leert er toch ook weer wat van.”

"Voor mij betekent VoorZorg dat ik er niet alleen voor sta, hulp krijg waar nodig zonder oordeel en het vertrouwen krijg dat ik het goed doe als moeder en als persoon. VoorZorg geeft mij inzichten en biedt een luisterend oor voor welk probleem dan ook.”

VoorZorg in cijfers

LOPENDE CASES 2020
  •  Lopende cases 2020
AFGESLOTEN CASES in 2020
  •  Afgesloten cases in 2020

Hier kun je een PDF downloaden met de exacte aantallen lopende en afgesloten cases Voorzorg in 2020 per gemeente. Tevens zie je dan deze aantallen verdeeld over de jaren waarin de trajecten gestart zijn.