Prenataal huisbezoek Jaarverslag Doetinchem 2023

Prenataal huisbezoek 

In 2023 zijn binnen Yunio in totaal 158 prenatale huisbezoeken uitgevoerd. De uitvoering van prenatale huisbezoeken is een verantwoordelijkheid die anderhalf jaar geleden wettelijk aan de jeugdgezondheidszorg werd toegewezen.

Een percentage van 5% van de verwijzingen heeft niet geleid tot een huisbezoek om diverse redenen, zoals een vroeggeboorte, maar zijn er toch twee of meer contactmomenten geweest,

Verwijzers Prenataal Huisbezoek 2023 in %
 •  verloskundige
 •  gynaecoloog
 •  pop-poli of poli kwetsbare zwangere
 •  JGZ
 •  ouders zelf
 •  anders

Met de voortdurende inzet om het bereik van prenatale huisbezoeken te vergroten, streeft Yunio ernaar elke zwangere vrouw of elk gezin in een kwetsbare situatie de benodigde ondersteuning te bieden. Bij gemiste bezoeken neemt Yunio proactief contact op met mogelijke verwijzers. Verder heeft Yunio in 2023 nieuwsbrieven verstuurd naar mogelijke verwijzers om informatie te delen en bewustwording te creëren over het belang. 
Tijdens de huisbezoeken wordt met de zwangere besproken of er behoefte is aan ondersteuning en welke vormen daarvan nodig zijn. De meest voorkomende verwijzingen zijn naar:

 • Maatschappelijk werk/Sociaal Team van de gemeente
 • Home-start of Thuisbegeleiding
 • Huisarts
 • Kraamzorg
 • Babyspullen.nl of de plaatselijke kringloopwinkel
 • Kortdurende Video Hometraining, of gemeentelijke instanties voor SMI, of programma's voor stoppen met roken.
   

Casus

Een jeugdverpleegkundige van Yunio heeft een prenataal huisbezoek afgelegd bij een jonge, alleenstaande zwangere vrouw die haar eerste kind verwacht. De baby was niet gepland, maar wel gewenst. 
Ze ervaart het ouderschap als spannend vanwege haar onzekerheid en klein sociaal netwerk.

De verloskundige schatte deze zwangere in als potentieel kwetsbaar vanwege haar jonge leeftijd in combinatie met haar beperkte sociale netwerk en haar onzekerheid. 

Het huisbezoek
Tijdens het huisbezoek heeft de jeugdverpleegkundige samen met de zwangere vrouw de 13 domeinen doorgenomen van de PreSpark methode doorgenomen. Ze hebben samen teruggekeken op de jeugd van de zwangere vrouw en de periode voor haar zwangerschap en vooruitgeblikt op de geboorte en het opvoeden van een kind. 

Het resultaat
De jeugdverpleegkundige heeft de zwangere vrouw gerustgesteld door haar te laten weten dat ze er niet alleen voor staat. Ze heeft benadrukt dat de jeugdgezondheidszorg laagdrempelig beschikbaar is om te helpen met de rust, regelmaat en ritme, en de opstart van het ouderschap. Daarnaast heeft de jeugdverpleegkundige aangeboden om de moeder te ondersteunen bij het vergroten van haar sociale netwerk, bijvoorbeeld door haar te koppelen aan een andere moeder in een vergelijkbare situatie, of aan een vrijwilliger van Home-Start. De zwangere vrouw is gerustgesteld door deze ondersteuning en weet nu dat ze er niet alleen voor staat. Ze voelt zich gesteund en erkend in haar onzekerheid.