Digitalisering en innovatie Jaarverslag Doetinchem 2021

Digitalisering en innovatie

In 2021 hebben we aan aantal mooie stappen gezet op het gebied van digitalisering en innovatie. Geheel in de lijn met ons motto ‘Groeien doe je samen’, hebben we dit niet alleen vóór maar ook mét de ouders gedaan. 

DIGITAAL OUDERPANEL

Met succes hebben we een digitaal ouderpanel ingericht. Bijna 400 ouders meldden zich hiervoor aan! Zij denken met ons mee over diverse onderwerpen zoals beeldbellen, digitale informatievoorziening en persoonlijke chat.

GEBRUIKERSONDERZOEK NAAR BEELDBELLEN

In 2021 hebben we een gebruikersonderzoek gedaan naar de ervaringen van ouders met beeldbellen. Door corona zijn we met deze manier van zorg verlenen gestart, als alternatief voor de momenten waarop fysiek contact niet kon of niet strikt noodzakelijk was. 

De uitkomsten van het onderzoek en de ervaringen die we hebben opgedaan met beeldbellen gebruiken we om dit middel in te bedden in onze reguliere dienstverlening. 

Van de ouders waarmee contact is geweest via beeldbellen is 53% positief over deze ervaring. Zij waarderen het met het cijfer 7,3. Ook geven ouders aan dat beeldbellen geen volledige vervanging is van een fysiek consult. 60% van hen geeft aan liever via het beeld te bellen dan via de telefoon.

Ouders maken hun keuze tussen een fysiek consult en beeldbellen op basis van het soort contactmoment en de vraag die zij hebben.

AUTOMATISCH AFHANDELEN VAN VRAGENLIJSTEN

We hebben in 2021 gewerkt met vragenlijsten die automatisch afgehandeld kunnen worden. We maken gebruik van gevalideerde vragenlijsten aangevuld met korte eigen vragen. De antwoorden geven indicaties op basis waarvan een kind wel of niet gezien moet worden door de professional.  Alle organisaties die KD+ gebruiken kunnen in de toekomst ingerichte vragenlijsten met elkaar delen. Hiermee dragen we bij aan het harmoniseren van de jeugdgezondsheidszorg.

ONDERZOEK E-CONSULT

Het onderzoek naar het veilig inzetten van een e-consult in plaats van een fysiek consult is afgerond. Het onderzoek heeft aangetoond dat het aannemelijk is om het zorgpad ‘e-consulten’ voor een geselecteerde groep ouders met jonge kinderen in te zetten als een passend alternatief. En zonder negatieve consequenties qua ontwikkeling en veiligheid van deze kinderen.

INNOVATIE

We zijn vanuit Yunio gestart met het onderzoeken van de mogelijke inzet van de Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO) voor ouders en kind. Tot nu toe is dit landelijk ingericht voor kinderen vanaf 16 jaar en vooral vanuit zorg en behandeling. De eerste ideeën hebben zich gevormd en gaan we testen in 2022. Het gaat dan bijvoorbeeld om ondersteuning die ouders zelf kunnen geven aan hun kind op het gebied van spraak- en taalontwikkeling, om het stimuleren van bewegen en om het leren om de motorische ontwikkeling te beoordelen met behulp van filmpjes. 

Vanuit het Strategisch Platform van KD+ gebruikers hebben we deelgenomen aan een pilot voor een digitaal gesprek. Hiermee kan de ouder op zijn initiatief een gesprek starten via Mijn Kinddossier en kunnen medewerkers vanuit het dossier antwoorden. De eerste resultaten gaan we in 2022 ophalen en doorontwikkelen.

Verder zijn er meerdere brainstormsessies gehouden met medewerkers en ouders over de toekomst van de jeugdgezondheidszorg. Hoe zien ouders en medewerkers onze dienstverlening over vijf jaar georganiseerd? De eerste uitkomsten laten een beeld zien dat heel erg aansluit bij onze klantbelofte: voor ieder kind een route. Deze verkenning gaan we uitwerken in een roadmap vanaf 2022.