Informed Consent Jaarverslag Doetinchem 2022

Informed Consent

Door aangepaste wetgeving in 2022 is Yunio als jeugdgezondheidsorganisatie verplicht om voor elk kind vast te leggen of ouders wel of geen toestemming geven voor het gepersonaliseerd verzenden van vaccinatiegegevens aan het RIVM. Dit heet Informed Consent.

Vanaf 1 januari is het mogelijk om deze toestemming te registreren in het digitaal dossier. Het jaar werd begonnen met het gegeven dat de verpleegkundigen dit moesten gaan registreren. Zij moesten in gesprek met ouders vaststellen of er akkoord was, wie de toestemming gaf, met welke rol en de wijze waarop de toestemming al dan niet verkregen was.

Dit betekende een inhaalslag bij alle kinderen die al in zorg waren, bij hen moest bij elke eerste (of eerst volgende) vaccinatie toestemming gevraagd worden. Het hele jaar is hier controle op uitgevoerd omdat het voor het RIVM, (en vanzelfsprekend voor de volksgezondheid) echt van groot belang is dat het zoveel mogelijk gepersonaliseerde informatie ontvangt.

Yunio kan met trots melden dat er tot 21 oktober gemiddeld maar 3,8% anoniem verzonden berichten waren, afgezet tegen landelijk 5,3%

Via Mijn Kinddossier en op de consultatiebureaus zijn de ouders geïnformeerd over het verzoek tot toestemming. Ook via Mijn Kinddossier konden ouders extra informatie en voorlichtingsmateriaal ontvangen.

In de loop van het jaar heeft de leverancier van het dossier het mogelijk gemaakt dat ouders zelf via MijnKinddossier de toestemmingsgegevens in kunnen vullen. De jeugdverpleegkundigen en artsen zien dit doordat er dan ‘Portaal’ staat bij ‘Wijze waarop’.