AVG Jaarverslag Doetinchem 2018

Yunio is AVG-proof

Sinds mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. Dat betekent dat in heel Europa dezelfde privacywetgeving geldt.

Uiteraard heeft Yunio deze verandering voorbereid en waar nodig aanpassingen gedaan in werkwijze, structuur en systemen. Ook de folders over privacywetgeving en klachtenafhandeling voor ouders en klanten zijn aangepast. Er is een specialist IT, informatiebeveiliging en privacy in dienst getreden. Alle verwerkersovereenkomsten zijn aangepast aan de AVG, het verwerkingsregister en een authorisatiematrix zijn gemaakt en worden bijgehouden. Daarnaast hebben de jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen een scholing gehad op dit thema.