Tevredenheid medewerkers Jaarverslag Doetinchem 2018

Steeds meer tevredenheid onder medewerkers

In juni 2018 hebben we een medewerkertevredenheidsonderzoek afgenomen bij alle, in totaal 133, medewerkers van Jeugdgezondheidszorg, Maatschappelijk Werk en Thuisbegeleiding. De respons was, in vergelijking met de landelijke tendens, best hoog, namelijk 55,6%. We zijn blij dat de algemene tevredenheid onder de medewerkers is gestegen. We kregen namelijk een 7,9 terwijl dat in 2016 een 7,5 was.

Vervolg

In 2020 nemen we het volgende medewerkertevredenheidsonderzoek af. We streven dan naar minimaal een 8 op de algemene tevredenheid. Deze score willen we realiseren door persoonlijk met de medewerkers in gesprek te gaan. Zo kunnen we samen praten over hoe we een hogere tevredenheid behalen op diverse onderwerpen.