Voorzorg Jaarverslag Doetinchem 2019

VoorZorg: prenatale zorg voor jonge moeders

Als je voor de eerste keer zwanger bent, heb je geen idee wat je te wachten staat. Dan is ondersteuning fijn, helemaal als je nog jong bent. VoorZorg is een programma voor vrouwen tot ongeveer 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind en weinig of geen opleiding hebben genoten. Soms is er sprake van middelengebruik of zijn er psychosociale problemen. De aanstaande moeders krijgen verpleegkundige ondersteuning tijdens de zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding, totdat het kind 2 jaar oud is.

Betere start voor moeder en baby

Doel van VoorZorg is een betere start voor moeder en baby. Daarom is er aandacht voor onderwerpen als hechting en ouderschap, gezondheid, ontwikkeling, veiligheid, gebruikmaken van je netwerk, opleiding en werk, en financiën. De verpleegkundige bezoekt de zwangere aan huis, spreekt realistische doelen af en werkt aan versterking van vaardigheden. Ze beantwoordt alle vragen van de aanstaande moeder en wijst haar op de voorzieningen, zoals het consultatiebureau. Ook videohometraining en andere ontwikkelingsactiviteiten kunnen worden ingezet. Een klik tussen moeder en verpleegkundige is heel belangrijk voor een succesvol traject.

 

VoorZorg aan 23 vrouwen

Yunio biedt sinds 2017 in alle gemeenten uit ons werkgebied VoorZorg aan. Er zijn 5 opgeleide VoorZorg-verpleegkundigen actief. In 2018 kwamen de eerste aanmeldingen binnen en inmiddels krijgen 23 vrouwen begeleiding. De eerste trajecten hebben we ondertussen afgerond. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 0,5% van de vrouwen die zwanger zijn in een gemeente voldoet aan de criteria van VoorZorg. De vele aanmeldingen tonen aan dat we dus goed zichtbaar zijn bij de verwijzers. VoorZorg is voor moeder en vader vrijwillig en kosteloos. Het traject wordt betaald door de gemeente.

Het leven beter in de hand

Alissia is 20 jaar en zwanger. Ze wist niet precies hoelang, maar tijdens de eerste afspraak bij de verloskundige is een echo gemaakt, waaruit bleek dat ze inmiddels 12 weken zwanger is. Alissia woont bij haar vriend, die ook de vader is van het kindje. Ze wonen antikraak en klein. Alissia heeft een Wajong-uitkering en heeft haar opleiding niet afgemaakt. Ze heeft geen werk en geen dagbesteding. Verder geeft ze aan dat ze nogal snel boos is. Ze is gestopt met drugs – waaronder blowen – sinds ze weet dat ze zwanger is. Wel rookt ze nog, ongeveer 20 sigaretten per dag. Ze geeft aan nu minder alcohol te drinken.

Hetzelfde doel: een gezonde baby en moeder
De VoorZorg-verpleegkundige spreekt met Alissia af om bij haar thuis langs te komen. Tijdens het huisbezoek legt ze uit wat VoorZorg voor Alissia zou kunnen betekenen. Ze legt nadruk op het feit dat zij naast Alissia zal staan, met haar mee zal denken en haar zal ondersteunen. Zelfredzaamheid en eigen groei en ontwikkeling staan voorop. Alissia en de verpleegkundige hebben hetzelfde doel: een gezonde baby en moeder.

 

Meer ritme en regelmaat
Twee jaar later. Dylan, het zoontje van Alissia en haar vriend, is nu 1,5 jaar oud. Alissia geeft aan dat ze heeft geleerd om haar dag goed in te delen. Ze heeft nu meer ritme en regelmaat in haar leven. Ze heeft werk gevonden. Alissia vindt de band met haar zoontje goed en het is een vrolijk kereltje. Met Video-Hometraining is veel aandacht besteed aan de hechting tussen baby en ouders. Alissia is blij dat ze een andere woning heeft gevonden voor haar en haar gezin. Ze geeft aan dat ze nu bij hulpverleners, waaronder het sociaal team van de gemeente en haar jobcoach, beter haar vragen kan neerleggen. Ze heeft haar leven beter in de hand, geeft ze aan.

 

Vat krijgen én houden
Natuurlijk zijn er nog uitdagingen voor haar. Bijvoorbeeld om helemaal te stoppen met roken en om beter te communiceren met haar vriend. Maar door de steun van de VoorZorg-verpleegkundige heeft ze meer overzicht gekregen en weet ze beter hoe ze vat kan krijgen én houden op haar leven. Dat geeft rust, ze is veel minder snel boos.
 

 

 

VoorZorg in cijfers

LOPENDE CASES 2019
  •  Lopende cases
AFGESLOTEN CASES in 2019
  •  Lopende cases

Hier kun je een PDF downloaden met de exacte aantallen lopende en afgesloten cases Voorzorg in 2019 per gemeente. Tevens zie je dan deze aantallen verdeeld over de jaren waarin de trajecten gestart zijn.