Jeugdgezondheids-zorg Lochem Jaarverslag Lochem 2020

Jaarverslag Lochem 2020

Van het team jeugdgezondheidszorg

  • locaties in Lochem en Gorssel
  • 4 jeugdverpleegkundigen
  • 2 jeugdartsen
  • 1 assistente

Team Lochem bestaat uit de twee locaties Lochem en Gorssel, waar ook gezinnen uit de omliggende dorpen naartoe komen. Het afgelopen jaar zijn er enkele wisselingen in de teamsamenstelling geweest. Een van onze verpleegkundigen is na 42 jaar met pensioen gegaan, wat binnen ons hechte team natuurlijk een grote verandering is. Er is een fijne collega voor in de plaats gekomen. Ook hebben we per 1 december een nieuwe jeugdarts. 

De impact van corona

Zoals overal heeft corona ook in Lochem een stempel op het jaar gedrukt. Vanaf maart hadden we te maken met de landelijke maatregelen die binnen Yunio zijn vertaald naar onze jgz-praktijk. De inloopspreekuren werden geannuleerd en een deel van de fysieke consulten werd vervangen door (beeld)belconsulten. Wel hadden we de ruimte om gezinnen op indicatie toch fysiek te ontmoeten, waarbij we uiteraard de coronamaatregelen in acht namen.

 

We voelden ons aanvankelijk echt overvallen door de nieuwe situatie. We deden er alles aan om te zorgen dat we alle kinderen, en dan in het bijzonder de kinderen uit zorggezinnen, in beeld kregen. Vanuit de gemeente kregen we ook veel goodwill om bijvoorbeeld te zorgen dat deze kinderen alsnog naar het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal konden gaan. Iedereen wilde er echt voor gaan om de gezinnen zo goed mogelijk te ondersteunen. Tegelijkertijd gaf het ons stress dat we kinderen voor ons gevoel niet vaak genoeg konden zien, bijvoorbeeld om de heupjes te controleren – dat lukt niet via beeldbellen.

 

Tijdens de tweede golf merkten dat we meer gewend begonnen te raken, en kwamen er ook meer mogelijkheden om kinderen vaker fysiek te zien. Vanuit de organisatie kregen we bovendien goede tips om het beeldbelcontact zo goed mogelijk te maken. Sinds het begin van de coronacrisis hebben we daarnaast binnen Yunio een intervisieteam dat zeer regelmatig (online) bijeenkomt. We bespreken daar met elkaar de belangrijke zaken in de teams, laten weten waar we tegenaan lopen en zoeken samen naar goede oplossingen. 

Gezinnen beter leren kennen

“Hoewel we het moeilijk vonden dat we de kinderen niet altijd op het bureau konden zien, hebben we ook voordelen van het bellen ervaren. Juist tijdens een telefoongesprek kwam soms veel meer ter sprake. Ouders stonden onder druk en deelden dat met ons. Soms vroegen ze ook ineens: ‘Hoe is het eigenlijk met jou, en met jouw familie?’. Ik heb echt het gevoel dat ik sommige gezinnen beter heb leren kennen.”

Annette Kemerink op Schiphorst, jeugdverpleegkundige Gorssel

22 wekenprik

Ondanks corona konden zwangere vrouwen met 22 weken nog gewoon bij ons terecht om een vaccinatie tegen kinkhoest te halen voor hun baby. We zijn hier eind 2019 mee begonnen. Er zijn enkele vaste momenten waarop aanstaande moeders langs kunnen komen, maar eventueel kunnen we daarbuiten ook een afspraak maken. Veruit de meeste aanstaande moeders kwamen in 2020 langs voor de prik. 

 

De 22 wekenprik is voor ons echt een toevoeging: het is een goede start van de vertrouwensrelatie en we kunnen ouders alvast iets meegeven over de jgz. Een bijkomend voordeel is dat we hierdoor enig zicht hebben op het aantal baby’s dat we de komende maanden kunnen verwachten.

Grootste uitdagingen in de gemeente

In Lochem wonen relatief veel hoogopgeleiden. De grootste uitdagingen waar de gezinnen tegenaan lopen, hebben te maken met onzekerheid. Ouders willen het vaak graag erg goed doen. Ze zoeken zelf veel informatie op en hebben behoefte aan goed onderbouwde adviezen. Er zijn ook relatief veel kritische ouders, die bijvoorbeeld inhoudelijke vragen hebben over vaccinaties. We gaan altijd het gesprek aan.

Ons teamdoel is gericht op de spraak-/taalontwikkeling van de kinderen in onze gemeente. Wij besteden dus extra aandacht aan kinderen bij wie sprake is van een vertraagde ontwikkeling op dit vlak. 

Trots op …

“Ik ben er trots op dat we ondanks alles onze gezinnen blijven zien, op welke manier dan ook. Zeker in het begin van de coronacrisis hebben we ook veel in de avonduren en in de weekenden gewerkt om onze gezinnen te kunnen bereiken. Die flexibiliteit, dat hebben we toch maar mooi voor elkaar gekregen met z’n allen. We krijgen met regelmaat van ouders te horen dat zij het fijn vinden dat er nog zo goed contact is.”

Ines Donderwinkel, jeugdverpleegkundige Lochem

Samenwerkingen

De samenwerkingen in Lochem verlopen goed. Met onze samenwerkingspartners hebben we telefonisch of via beeldbellen regelmatig contact. In de eerste coronaperiode hebben we heel veel contact gehad met de gemeente en met de opvanglocaties, om noodopvang te regelen voor kinderen voor wie dat nodig was. Daarbij kregen we veel vertrouwen van de gemeente om hierin keuzes te maken, wat erg prettig was.

Bij de VVE zijn veel veranderingen geweest. Het beleid is aangepast en wordt momenteel nog verder ontwikkeld. Hoewel het beleid helder is, levert het in de praktijk soms nog onduidelijkheden op; het moet bij ons en bij de peuterspeelzalen echt nog landen. Dit heeft tijd nodig.

Bereik in %
Non Bereik in %
98.69%
1.31%