Maatschappelijk werk Lochem Maatschappelijke dienstverlening Sensire 2018

Maatschappelijk werk Lochem

Het jaar 2018 was voor ons veelbewogen. We gingen over naar werken in ’t Baken. Dat betekende een nieuw integraal team, bestaande uit het CJG, Gebiedsteam, WMO en Het Plein (uitkeringsinstantie). We hebben samen een beeld gevormd over hoe we met elkaar willen werken, we hebben hordes overwonnen en uitgangspunten en verschillende routes richting ’t Baken heroverwogen. Er is, kortom, heel hard gewerkt. Op dit moment zijn we bezig met het aanbrengen van de finesses, maar het is gelukt: ’t Baken is een feit. Daarmee zijn per 1 januari 2019 alle Lochemse maatschappelijk werkers in dienst gekomen van de gemeente Lochem. Qua problematiek zien we vooral complexe echtscheidingen (vechtscheiding), (complexe) schuldenproblematiek/financiën/multiproblematiek en problemen bij statushouders.

In Lochem werken we met het B€L (Budgetadviescentrum Lochem). Hier werken we veel samen met vrijwilligers van de Financiële Thuisadministratie of Grip op je Knip. Een prettige samenwerking, met betrokken mensen met hart voor hun (vrijwilligers)werk. De vrijwilligers nemen ons veel werk uit handen, zoals het helpen lezen van brieven, contact leggen met instanties om zaken na te vragen of een betalingsregeling af te spreken en inkomsten en uitgaven op een rijtje zetten. Soms is het zoeken waar het werk van een vrijwilliger eindigt en dat van een maatschappelijk werker begint. We spreken dit altijd per casus in overleg af.