JGZ Lochem Jaarverslag Lochem 2018

Van het team jeugdgezondheidszorg

Introductietekst toevoegen

Kop toevoegen

Onze taken
Afgelopen jaar zijn we bezig geweest met de vaste taken die binnen ons pakket vallen. Methodieken, scholingen en intervisies zorgen ervoor dat we steeds up-to-date blijven in de jeugdgezondheidszorg. 

Communicatie met ouders
We zien het gebruik van sociale media toenemen, steeds vaker hebben we WhatsApp-contacten met onze gezinnen. Zo kunnen we korte vragen snel beantwoorden. Ouders weten ons te vinden en zoeken de ondersteuning die ze nodig hebben.

Multi Disciplinaire Overeleggen (MDO's)
Extra aandacht is er gegaan naar de MDO’s. Steeds vaker worden we daarvoor gevraagd. We kunnen onze bijdrage leveren in de preventie en door laagdrempelige ondersteuning van jonge gezinnen. 

Samenwerkingen
We zien een groot voordeel in de detachering van onze consultatiebureauarts, die vanuit de GGD zowel in het CJG een plek heeft als bij Yunio. Doorgaande lijnen in de ketenzorg blijven geborgd. Het profileren in netwerken vraagt de nodige tijd en is een onderdeel van onze werkzaamheden geworden. De contacten met de peuterspeelzalen/ kinderdagverblijven lopen volgens afspraak. Overleg over de zorgkinderen/ VVE-kinderen staat op de agenda. Met de verloskundigen is er een warme overdracht als de situatie daarom vraagt, de ziekenhuizen dragen via vaste afspraken de kinderen over die tijdelijk aan hun zorg toevertrouwd waren. Van de logopedie/fysiotherapie krijgen we verslagen, zo zijn we steeds op de hoogte van het welzijn van onze gezinnen.

Ontwikkelingen
Het gebiedsteam en het CJG gaan in 2019 verdwijnen. Er komt een nieuwe invulling, het Baken, maar de kaders en verantwoordelijkheden zijn nog onduidelijk voor ons. Er zijn veel vragen, zoals waar we naar toe moeten met de SMI-aanvragen. We hopen, door de lijnen die we al hebben met de ambtenaren jeugd, tijdig betrokken te worden bij de plannen. Met de verhuizing van het Baken naar het gemeentehuis verdwijnt de mogelijkheid om even snel te overleggen.

Plannen voor 2019
Komend jaar willen we verder onderzoeken of er taken voor ons liggen in de groepsvoorlichting en de onderlinge ontmoeting tussen ouders. Bovenal hopen we weer op een waardevol jaar in al zijn facetten, aansluiten bij wat ouders nodig hebben, passend binnen de mogelijkheden en grenzen van ons werk.