Jeugdgezondheids-zorg Lochem Jaarverslag Lochem 2022

Van het team jeugdgezondheidszorg
In 2022 kwamen vrij plotseling Oekraïense vluchtelingen naar de gemeente Lochem waaronder circa dertig kinderen. Aanvankelijk was het even zoeken naar hoe we de reguliere zorg aan Oekraïense gezinnen konden geven. Toch heeft team Lochem snel gehandeld en de zorg aan deze groep mensen goed opgepakt. De gezinnen stonden open voor ons huisbezoek waarbij we gebruik maakten van een Oekraïens-Nederlandse jgz-anamnese. 

Succeservaring

Voor de pilot Kortdurende Video-Hometraining (K-VHT) maakt de jeugdverpleegkundige video-opnamen bij een gezin als het kind tussen de vier en tien weken oud is. Bij het bespreken van de beelden met de ouders ligt de focus op de communicatie tussen de ouders en of zij alert zijn op signalen van de baby. De pilot laat goede resultaten zien. Uit de evaluatie blijkt dat ouders positief zijn over K-VHT. Onderzocht wordt of het mogelijk is om K-VHT standaard aan te bieden bij gezinnen met een baby van acht weken oud. Dit zou dan gecombineerd kunnen worden met een huisbezoek en in de plaats komen van een standaard consult op het bureau. Alle jeugdverpleegkundigen zullen hier dan voor getraind moeten worden binnen team Lochem.
 

Uitdagingen

De komst van Oekraïense vluchtelingen was een van de uitdagingen in 2022. Hoe krijgen wij hen in beeld en hoe leveren wij de benodigde zorg? Yunio heeft besloten om meer uren in de formatie op in te zetten omdat Lochem in de Top 1 stond van de aantallen Oekraïners. Contacten zijn gelegd met de gemeente en de locatiemanagers van de opvanglocaties om de zorg in gang te zetten. De gezinnen hebben we grotendeels in beeld gekregen en worden gemonitord.
Door het coronavirus hadden gezinnen minder sociale activiteiten en zijn initiatieven om ouders elkaar te laten ontmoeten wat op de achtergrond geraakt. In 2022 is de uitdaging aangegaan om ouders en hun gezinnen opnieuw met elkaar te verbinden. De projectcoördinator van #opladers en de coördinator Onderwijs Achterstanden Beleid startten hiertoe met het Ouder & Kind Café. Dit is een plek waar ouders en kinderen van nul tot en met twaalf jaar elkaar kunnen ontmoeten en waar interactieve middagen en avonden zijn waarin een bepaald thema centraal staat. Ook kunnen ouders deelnemen aan workshops van professionals.   
Team Lochem hecht er veel waarde aan om verbinding te blijven zoeken tussen professionals. Contact houden, afstemmen en elkaar blijven zien en spreken mag niet op de achtergrond raken. De laagdrempelige overleggen met bijvoorbeeld 't Baken houdt het team graag in stand. Samen met andere professionals kunnen we de best mogelijke zorg leveren. 
 

Oekraïense vluchtelingen

Bij de komst van de gezinnen vanuit Oekraïne zochten wij naar een manier om hen zorg op maat te leveren. De gezinnen zijn door twee jeugdverpleegkundigen bezocht. Zij hebben door middel van een Oekraïens-Nederlandse jgz-anamnese en google translate casuïstiek in beeld gekregen en daarop de verdere zorg kunnen plannen, waaronder de vaccinaties. Hierdoor hebben we de vaccinatiegraad onder de Oekraïense gezinnen op kunnen krikken. De meeste gezinnen zijn nu in beeld waarbij het een kwestie is van blijven monitoren.
 

Digitale ontwikkeling

In 2022 heeft het gebruik van Google Translate een vlucht genomen. Door de zorg aan Oekraïense vluchtelingen werden de jeugdverpleegkundigen hier veel vaardiger in. De gespreksfunctie maakt een gesprek beduidend makkelijker waardoor een tolk niet nodig is. Wanneer Google Translate geen uitkomst biedt, als het niet werkt voor een gesprekspartner, schakelen we alsnog een tolk in. 
 

De waarde van samenwerken

De prenatale huisbezoeken op verwijzing van bijvoorbeeld verloskundigen zijn zeer effectief en hebben een sterke preventieve werking. Door al voor de geboorte op huisbezoek te gaan hebben we het gezin sneller in beeld en kunnen we anticiperen op mogelijke risico’s. In samenwerking met onze netwerkpartners kunnen wij zo tijdig de nodige zorg inzetten. 

Bereik in %
Non Bereik in %
98.79%
1.21%