Autonome Professional Jaarverslag Lochem 2022

Platform Autonome Professional

Eind 2019 is het Platform Autonome Professional opgericht. Het platform bestaat uit vier jeugdverpleegkundigen. De transitie die Sensire heeft doorgemaakt was een kans voor Yunio om ook naar de invulling van de rol van de jeugdverpleegkundige te kijken. Dit resulteerde in het het schrijven van de Richtlijn Autonome Professional bij Yunio. Hierdoor is de rol van de jeugdverpleegkundige steviger neergezet.

De Richtlijn is meer gebaseerd op waarden en minder op kennis en kunde. Enkele vragen die de Richtlijn beantwoordt,  zijn: “Vanuit welke waarden handel je in je vak?”, “Wat maakt dat je dit werk doet?”en “Wat maakt het werken bij Yunio anders dan bij andere organisaties?”
Tijdens het schrijven van de Richtlijn is er veel gebrainstormd, was er veel interactie  met alle teams binnen Yunio en zijn er gesprekken gevoerd met de directie. Iedereen kreeg zo de gelegenheid om mee te denken over het vormgeven van de Richtlijn. De platformleden zijn samen met alle andere jeugdverpleegkundigen op zoek gegaan naar welke gemeenschappelijke waarden aan hun werk ten grondslag liggen. Zij vonden dit in onvoorwaardelijk, creatief en verbinding.
Concreet beschrijft de Richtlijn wat er van de jeugdverpleegkundige bij Yunio wordt verwacht. Met als basis het uitvoeren van alle verplichtingen die voortvloeien uit de wet en alle geldende kaders en afspraken. 
Vanuit de gezamenlijk gedragen werkwaarden die de authenticiteit van Yunio weergeven en met het normenkader groeien de jeugdverpleegkundigen met elkaar. Op deze wijze maken zij de transitie door naar de Autonome Professional. 
April 2022 hebben alle jeugdverpleegkundigen van Yunio de Richtlijn ondertekend. Zij geven hiermee aan zich te conformeren aan de inhoud ervan en hiernaar te willen werken. 
De ondertekening van de Richtlijn Autonome Professional, in aanwezigheid van  Maarten van Rixtel (Raad van Bestuur), Wilma Heesen (directeur Yunio) en spreker Rudy Vandamme, is een eerste stap in deze transitie.


De leden van het Platform Autonome Professional hebben nu de taak om het gedachtegoed uit de Richtlijn praktisch vorm te geven binnen de organisatie. Dat doen zij onder andere door het organiseren van bijeenkomsten voor jeugdverpleegkundigen over de uitvoering van hun vak. 

In 2023 willen de platformleden het gedachtegoed van de Autonome Professional verder borgen binnen Yunio en daarmee de positie van de jeugdverpleegkundigen versterken.