Bereik Lochem Jaarverslag Lochem 2018

Bereik van de jeugdgezondheidszorg

Wij bieden alle kinderen van 0-4 jaar in ons werkgebied het basispakket jeugdgezondheidszorg aan. Het is onze wettelijke taak om 100% van de kinderen in beeld te hebben en te bereiken. Het consultatiebureau is goed bekend bij ouders en de meesten vinden het vanzelfsprekend hier gebruik van te maken.

 

Bereik Lochem

Om de 100% zo veel mogelijk te benaderen, werken we met het protocol ‘Non-bereik’. Daar waar nodig zoekt de jeugdverpleegkundige actief contact met de gezinnen die niet of niet meer bij ons komen. We maken afspraken met hen over de mate van zorg die dit kind dan wel ontvangt. Sommige kinderen komen alleen op vaccinatiemomenten, andere zien vooral de kinderarts. Er zijn ook kinderen die zorg krijgen op een medisch kinderdagverblijf. Als kinderen bij geen enkele andere instantie in zorg zijn, lichten we de huisarts in dat het kind nergens in beeld is. Dat is gelukkig maar voor een enkel kind nodig.

Het diagram laat de afgeronde waarden zien. De werkelijke waarden zijn:

Bereik: 99,28%
Non-bereik: 0,72%

  •  % bereik
  •  % non-bereik

Non-bereik Lochem

Totaal aantal non-bereik
Geboren in 2015
Geboren in 2016
Geboren in 2017
Geboren in 2018
7
3
3
1
0
Reden
Aantal kinderen
Ouders maken geen gebruik van de jgz, geen vaccinaties
1
Ouders komen alleen voor vaccinaties/visus
0
In zorg bij huisarts/MKD/Specialist/Instelling
0
In zorg bij een andere thuiszorginstelling
1
Ouders gaan naar een particulier antroposofisch bureau
5
Buitenland
0
Kinderen zijn zoek/Onderzoek bij de gemeente
0
Frequent niet verschenen op cb
0
Reizende ouders/Schipperskindjes
0
Verhuizing
0
Totaal
7