#Opladers Jaarverslag Lochem 2022

De beweging #Opladers

Jonge ouders hebben heel wat ballen in de lucht te houden. En alles aan het ouderschap is nieuw, dat roept veel vragen op. Ouders willen het beste voor hun kinderen en hebben een hoge geluksnorm. Wanneer er zich obstakels voordoen, zijn ouders vaak geneigd om het als probleem te benaderen en wordt veelal professionele hulp gezocht en minder hulp in het eigen sociale netwerk. Toch is het vaak juist fijner en makkelijker voor ouders om in het eigen netwerk met elkaar te praten, als ervaringsdeskundigen elkaar te helpen en het informele netwerk te vergroten. Een oud spreekwoord luidt: om een kind op te laten groeien is een heel dorp nodig. Dat dorp is meer dan het eigen vangnet. Het zijn ook al die andere mensen die verder van de ouders af staan, maar toch om hen heen te vinden zijn. Dat dorp vormt #Opladers. 

 

De beweging #Opladers - Kijk.Vraag.Bied.Doe.Dat geeft energie!  - www.mijnopladers.nl.

Versterken pedagogische basis

Het welbevinden van ouders is van invloed op de pedagogische basis van het kind. Voor het versterken van deze pedagogische basis en het bevorderen van ouderwelzijn (zie afbeelding 1) staat de ouder binnen de beweging #Opladers centraal en wordt ingezet op juist de verbinding tussen ouders onderling. Ouders gaan met elkaar het gesprek aan, worden meer bewust van hoe ze in hun vel zitten, of er een netwerk is waar ze zo nu en dan op terug kunnen vallen en hoe ze de regie in eigen handen nemen en houden voor krachtig ouderschap (zie afbeelding 2).  

Vanuit #Opladers start een lokale en regionale beweging vol energie waarin het normaal is om hulp aan te bieden en te vragen rondom opvoeden en opgroeien aan ouders met kinderen. 
 

“#Opladers helpt mij meer bewust te zijn van het durven vragen” - ouder / medeopvoeder

Resultaten en highlights 

Gemeente Lochem  

Het ontmoeten, verbinden, bewustwording en elkaar helpen, dat is de beweging die #opladers op gang brengt. Door die doelen ontplooiden zich in 2022 mooie initiatieven, tot stand gebracht door #opladers aan elkaar te verbinden.

Collectieve ontmoetingen :
 

Ouder en Kind festival
In 2022 werd de tweede editie van het Ouder en kindfestival georganiseerd. Een festival waar ouders, kinderen maar ook vrienden en opa’s en oma’s elkaar konden ontmoeten. Het is een gezellig en leuk uitje geworden waar verbinding centraal stond.

De huiskamer
De Huiskamer is een ouder- en kindcafé dat in samenwerking met kinderopvangorganisaties is gerealiseerd. Er worden leuke activiteiten georganiseerd voor kinderen maar ook voor ouders, zoals muzikale of creatieve activiteiten. Bij De Huiskamer hebben ouders zelf veel input over de te organiseren activiteiten. De ambitie is om De Huiskamer uit te breiden naar de andere kernen in de gemeente.  Onderling zijn er veel verbindingen gelegd en ze zoeken elkaar regelmatig op. Hiermee is hun netwerk vergroot.

Koffie en thee dates
Op school elkaar ontmoeten: daarvoor organiseerde #opladers koffie- en theedates op verschillende scholen. Ouders leren elkaar kennen door even te blijven hangen en te kletsen en zo kennis te maken,  na het wegbrengen van hun kinderen. 
Onderzoek naar ontmoetingsplek op het Marktplein
#Opladers heeft bijgedragen aan het onderzoek naar het creëren van een ontmoetingsplek op het marktplein in Lochem. #Opladers onderzocht de behoefte en stelde in samenwerking een plan op voor mogelijke passende oplossingen hiervoor. In 2023 krijgt dit waarschijnlijk een vervolg.

Boekjes en babbels
Een bestaand initiatief waar ook #Opladers bij aanhaakt om zodoende nog meer ouders met elkaar te verbinden. 
Uit deze collectieve ontmoetingen ontstaan mooie contacten tussen ouders onderling, waarbij  ouders echt de vraag aan elkaar durven stellen: kan ik je helpen? Ze durven beter een steuntje in de rug te zijn voor elkaar. 

Samenwerking
#Opladers had een belangrijke verbindende en aanjagende rol binnen Kansrijke Start om professionals met elkaar te verbinden, na de coronaperiode. Uit deze verbinding zijn ideeën ontstaan voor activiteiten die in 2023 plaats gaan vinden. 
#Opladers werkt met 5 scholen en kinderdagopvangorganisaties samen en heeft de ambitie in 2023 dit uit te breiden. 
 

“Zonder iemand die mij dat duwtje geeft, stap ik niet op een andere ouder af, dus dankjewel” - ouder / medeopvoeder

Gemeente Zutphen

Collectieve ontmoetingen :
 

Get Together
Get Together is een ouder- en kindfestival dat in samenwerking met een wijkcentrum in Zutphen en een groep ouders tot stand is gekomen. Het is bedoeld om ook multiculturele doelgroepen aan te spreken. Door verschillende initiatieven samen te brengen is er een verbinding gekomen tussen verschillende wensen en ambities die bestonden om mensen aan elkaar te verbinden. Door samen met deze ouders en het wijkcentrum is een een groter publiek bereikt. Get together is een prachtig resultaat van hoe mensen meer aan elkaar verbonden kunnen worden.

Koffie- en theedates
In 2022 ontstonden twee initiatieven rondom koffie- en theedates; met Leestense ouders en met Hofakkerouders. Deze ouders werden samengebracht door een koffie- en theedate in te plannen in de stad en bij Yunio. Onderling zijn er veel verbindingen gelegd en ze zoeken elkaar regelmatig op. Hiermee is hun netwerk vergroot.

Iftar en taalgroep
Via een basisschool kwam #Opladers in contact met twee ouders die ieder individueel iets wilden organiseren voor het collectieve gevoel. Eén ouder wilde een Iftar organiseren. De andere ouder liep vast in het schoolsysteem en vroeg zich af of ze het nederlandse onderwijssysteem goed snapt. Daaruit is een onderzoek ontstaan. De aanjager en de school hebben deze behoefte gekoppeld aan een bestaande taalgroep voor mensen die het Nederlands beter willen leren en met elkaar willen verbinden.  

Naast deze collectieve initiatieven vonden er ook individuele ontmoetingen en wandelingen plaats met ouders die hun netwerk wilden vergroten. #Opladers bracht deze ouders in contact met bestaande initiatieven en hielp hen op weg in het uitbreiden van hun netwerk.

Uit deze collectieve ontmoetingen ontstaan mooie contacten tussen ouders onderling, waarbij  ouders echt dé vraag aan elkaar durven stellen: kan ik je helpen? Ze durven beter een steuntje in de rug te zijn voor elkaar. 
Daarnaast heeft de gemeente Zutphen vanaf het eerste uur een stel dat wekelijks kinderen uit een ander gezin mee laat draaien in hun eigen gezin. 

#Opladers werkt met 3 scholen en kinderdagopvangorganisaties samen en heeft de ambitie in 2023 dit uit te breiden. 

“Al wandelend praten over het ouderschap, dat is voor mij al ontspannen en opladen.” - ouder / medeopvoeder

Focuspunten gemeente Lochem en gemeente Zutphen 2023

  • Ouder & Kind initiatieven uitbreiden en waar mogelijk bij bestaande initiatieven aansluiten.  
  • Koffie-thee ochtenden scholen en oudergroepen organiseren en faciliteren. 
  • Uitbreiden naar meer scholen en kinderdagopvangorganisaties -  waar de energie zit!
  • Intensiveren samenwerking beleid onderwijs beide gemeenten.  
  • Samenwerking verder oppakken Gezonde School Adviseurs (GSA) PO en VO: welbevinden kinderen en ouders. 
  • Aanhaken bij bestaande en nieuwe ontmoetingsplaatsen. 
  • Inrichten proces samenwerking met InHuis Steungezinnen voor nauwe samenwerking en het versterken van elkaar. 
  • Aan blijven sluiten en kartrekker zijn binnen Kansrijke Start.