JGZ in cijfers 2021 Jaarverslag Lochem 2021

Hier zie je cijfers over 2021

Op deze pagina vind je cijfers over de Jeugdgezondheidszorg. Deze zijn soms specifiek voor je eigen gemeente, soms zie je de gemeenten naast elkaar. 

Vaccinatiegraad

Samen met de GGD Noord- en Oost- Gelderland is er een mooie infographic gemaakt over de vaccinatiegraad in elke gemeente. Via DEZE LINK kun je voor je eigen gemeente zien wat de vaccinatiegraad is per gemeente per geboortejaar.

BEREIK GEMEENTE Lochem

In deze diagram zie je de afgeronde percentages  Bereik en Non Bereik. Op de pagina Jeugdgezondheidszorg "gemeente" zie je de daadwerkelijke percentages.

 •  % bereik
 •  % non-bereik

Hier kun je een PDF downloaden met de exacte percentages Bereik en Non Bereik van de gemeenten

REDENEN NON BEREIK IN GEMEENTE Lochem

In deze grafiek zie je de redenen van Non Bereik weergegeven in Percentages.

 •  Ouders maken geen gebruik van de jgz, geen vaccinaties
 •  Ouders komen alleen voor vaccinaties/visus
 •  In zorg bij huisarts/MKD/Specialist/Instelling
 •  In zorg bij een andere thuiszorginstelling
 •  Ouders gaan naar een particulier antroposofisch bureau
 •  Buitenland
 •  Kinderen zijn zoek/Onderzoek bij de gemeente
 •  Frequent niet verschenen op cb
 •  Reizende ouders/Schipperskindjes
 •  Verhuizing

Hier kun je een PDF downloaden met de exacte aantallen redenen Non Bereik in de gemeenten.

KINDEREN IN ZORG

De grafiek toont alle kinderen in zorg per gemeente

 •  Totaal aantal kinderen in zorg
ZUIGELINGEN EN PEUTERS IN ZORG

Deze grafiek toont het aantal zuigelingen en peuters per gemeente.

 •  Zuigelingen
 •  Peuters
VERWIJZINGEN VANUIT JGZ NAAR ANDERE ZORGVERLENERS VANUIT Lochem

In de diagram hieronder zie je naar welke andere zorgverleners verwezen is door de jeugdgezondheidszorg. Het is weergegeven in percentages van het totaal aantal verwijzingen in je gemeente.

Goed om te weten dat sommige kinderen ook meerdere verwijzigen kunnen hebben.

 •  Huisarts
 •  Kinderarts
 •  Radioloog
 •  Overige medisch specialisten
 •  Kinderfysiotherapeut
 •  Logopedist
 •  MEE/Integrale Vroeghulp
 •  Diëtist
 •  Audiologisch centrum
 •  Anders

Hier kun je een PDF downloaden met de exacte percentages verwijzingen door de JGZ naar andere zorgverleners; per gemeente.

KLANTTEVREDENHEID

In deze grafiek zie je hoeveel ouders een bepaald rapportcijfer gegeven hebben aan Yunio. In totaal hebben 762 ouders gereageerd in 2021. Vanwege corona hebben we alleen ouders bevraagd na het 3 maanden consult en vanaf juli 2021 ook ouders na het 11 maanden consult. De cijfers zijn daar dus op gebaseerd.

 •  Gegeven cijfer
HET MEEST TEVREDEN OVER

In deze diagram zie je waar onze ouders het meest tevreden over zijn weergegeven in afgeronde percentages.

 •  Bereikbaarheid
 •  Consultatiebureau zelf (locatie, voorzieningen)
 •  Informatie en advies
 •  Inloopspreekuren
 •  Vriendelijkheid medewerkers
 •  Anders