#OPLADERS Jaarverslag Lochem 2020

#OPLADERS van start: opvoeden doe je samen!

Afgelopen jaar, midden in de coronatijd, is in de gemeenten Lochem, Zutphen en Heerde het project #OPLADERS van start gegaan. #OPLADERS is een beweging waarin het normaal is om vragen rondom opgroeien en opvoeden met elkaar te delen, hulp aan te bieden én hulp te vragen. Opvoeden is immers niet iets wat je in je eentje doet. Een speelafspraak, een middagje oppassen of huiswerk begeleiden kan veel betekenen voor een jong gezin. #OPLADERS creëert ontmoetingsplekken om zulke uitwisselingen mogelijk te maken. Doel is om de krachtige samenleving voor kinderen en jongeren te versterken. 

 

Helpen en geholpen worden

Iedereen is een #OPLADER. Je vindt ze dan ook overal. Op het schoolplein, op de sportclub, verderop in de straat… De ene keer help je zelf een handje, de andere keer helpt een ander jou. #OPLADERS wil mensen stimuleren om beide rollen te vervullen. In de eerste plaats door natuurlijke ontmoetingsplekken te creëren op basisscholen, en vervolgens ook op andere plekken, zoals het consultatiebureau of de speeltuin. Daarnaast willen we ouders met (jonge) kinderen en inwoners die graag willen bijdragen aan elkaar koppelen. De coördinator van #OPLADERS houdt zich hiermee bezig.

 

De impact van corona

 

In april 2020 is #OPLADERS van start gegaan. Helaas konden we vanwege corona niet aftrappen op de manier die we voor ogen hadden: een persmoment met de wethouders van de gemeenten Zutphen en Lochem en de coördinator van #OPLADERS, en een start op de basisscholen van Zutphen en Lochem. Omdat #OPLADERS staat voor positiviteit, kracht en energie, zijn we direct gaan bijsturen en hebben we bekeken wat wél mogelijk was. Op 3 september kon het persmoment toch plaatsvinden. Een geweldig moment, waarop we eindelijk echt naar buiten konden treden.

 

Vanwege corona is fysiek contact vooralsnog niet aan de orde. Daarom heeft de coördinator haar voornaamste taak – het gesprek aangaan met ouders – nog onvoldoende kunnen uitvoeren. Zij mag namelijk nog niet aanwezig zijn op bijvoorbeeld de schoolpleinen. Gelukkig hebben we wel veel andere mooie dingen kunnen doen.

Hoogtepunten

 

We hebben in dit eerste jaar veel tijd besteed aan de ontwikkeling van het project. Zo hebben we de samenwerkingsrelaties neergezet, veel met onze partners gebrainstormd, presentaties gegeven en contact gelegd met de voorzitters van scholenkoepels. We hebben een korte, informatieve film gemaakt voor scholen en andere geïnteresseerde partijen. Ook is de website mijnopladers.nl in de lucht gegaan en hebben we Facebook- en Instagramaccounts aangemaakt. In samenwerking met het NJi hebben een monitoringstool ontwikkeld. Verder hebben we een 7 stappenplan gemaakt voor op de ontmoetingsplekken.

 

#OPLADERS is inmiddels gestart op twee basisscholen in Zutphen. We hebben meerdere matchingsgesprekken gevoerd, en dankbare reacties gekregen van #OPLADERS die ervaring hebben opgedaan met het project. Daarnaast hebben we wandelgesprekken gevoerd met moeders van tieners.

Samenwerkingen

 

Bij het project #OPLADERS zijn meerdere samenwerkingspartners betrokken. Naast Yunio en de gemeenten Zutphen, Lochem en Heerde zijn dit onder meer de Stichting Welzijn Lochem (SWL), ’t Baken Lochem, ZorgSamen Lochem (kinderfysiotherapeut en kinderhaptonoom), Perspectief Zuthpen, Home-Start Humanitas, jeugdconsulenten van de gemeenten, Walhallab Zutphen, Autimaat Zutphen. Ook werken we samen met de andere coachende diensten van Yunio, zoals InHuis Steungezinnen, Home-Start en Thuisbegeleiding. 

 

We hebben nauw contact onderhouden met de deelnemende scholen om te bekijken hoe we #OPLADERS verder kunnen ontwikkelen in deze ‘nieuwe’ wereld. Ook hebben we de mogelijkheden voor uitrol binnen het asielzoekerscentrum in Zutphen verkend met de betrokken partijen.