Zorg voor Oekraïners Jaarverslag Lochem 2022

Zorg voor Oekraïners

In februari 2022 vond de inval van de Russische strijdkrachten plaats op Oekraïens grondgebied. Dit had catastrofale gevolgen voor de mensen en de samenleving. Vluchtelingenstromen kwamen op gang en onmiddellijke en gerichte hulp was noodzakelijk. 

Yunio heeft ondersteuning geboden aan Oekraïense gezinnen met jonge kinderen. Binnen de jeugdgezondheidszorg (jgz) werd hard gewerkt aan een handleiding hoe jgz-organisaties om kunnen gaan met deze doelgroep. Er werden verschillende webinars gevolgd door professionals waarin voor de jgz relevante kennis over deze doelgroep werd gedeeld. Daar is Yunio bij aangehaakt. Jgz-ondersteuning aanbieden aan vluchtelingenkinderen en hun ouders heeft van Yunio de nodige inspanning en coördinatie gevraagd. 
Daarbij is zoals de klantbelofte luidt ‘Voor ieder kind een route’ waar mogelijk gekeken naar maatwerk voor ouders en kind. Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP)- inhaalschema voor de kinderen uit Oekraïne werd zo snel mogelijk opgestart. 

Casus Oekraïne 2022 - door team Lochem

In maart 2022 krijgen we de eerste berichten door van de aankomst van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Lochem. Uit de Basisregistratie Personen (BRP) blijkt er ook een baby van tien weken oud bij te zijn. Het gezin verblijft in een hotel, verder zijn er geen enkele (contact)gegevens. Met een weegschaal en een Yunio boekje onder de
arm ga ik naar het hotel, op zoek naar iemand die mij kan vertellen op welke kamer het gezin verblijft. 
Ik tref een warme hotelkamer aan. Vader en moeder kijken me aan, in hun ogen lees ik: “Wie ben je en wat kom je doen?”. Met behulp van Google Translate stel ik mijzelf voor en vertel ik over Yunio. We wegen de baby samen en vergelijken dat met het gewicht dat ouders zelf nog weten. Ouders hebben wel wat papieren mee en een simpele intake volgt. De eerste contacten zijn er en het ijs is gebroken. Later ga ik meerdere malen naar het gezin om de baby te wegen en ook om de ouders het gevoel te geven dat het goed gaat met de borstvoeding, met hun meisje en met henzelf. Ook bespreken we dat het goed is om te praten over de oorlog, de vlucht naar Nederland, de spanning en wat dit allemaal voor hen samen betekent.
De ouders hebben nog steeds regelmatig contact met Yunio, vooral via WhatsApp. Ze volgen ons vaccinatieschema en komen daarom naar het consultatiebureau. Omdat ze geen auto hebben lopen zij hiervoor dertig minuten. 
 

Formatie

Deze onvoorziene zorg was niet meegenomen in de formatie jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Dankzij de flexibele inzet van de medewerkers heeft Yunio ook aan deze doelgroep goede zorg kunnen leveren. 

De aantallen Oekraïense kinderen verschillen per gemeente, zie onderstaande tabel. 
 

Gemeente
Aantal Kinderen 0-4 jaar
Aalten
6
Berkelland
9
Bronckhorst
23
Doetinchem
18
Lochem
26
Montferland
17
Oost Gelre
5
Oude IJsselstreek
6
Winterswijk
10
Zutphen
12
Totaal
132