VVE Lochem Jaarverslag Lochem 2018

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in Lochem

VVE is een bijzonder en mooi instrument voor het jonge kind dat in de voorschoolse periode extra stimulering en ondersteuning nodig heeft. Zo kan het op vierjarige leeftijd een mooie start maken op de basisschool. Dat gun je ieder kind en iedere ouder.

In 2018 hebben de Jeugdverpleegkundigen regelmatig overleg gehad met de ambtenaar over de invulling van de VVE in de gemeente Lochem. Zo sloot de ambtenaar, Jorike Berghuis, aan in ons teamoverleg waarin we casussen konden bespreken en nam er een Jeugdverpleegkundige deel aan het overleg met alle VVE locaties als het ging om proces afspraken. Tevens hebben we doorlopend casus overleg gehad als een kind/ gezin meer nodig had, samen zochten we binnen de grenzen van de mogelijkheden als we een Sociaal Medische Indicatie (SMI) verklaring voor een kind/gezin afgaven.

De regie bij de toelevering tot de VVE plekken ligt bij de jeugdverpleegkundigen. In 2018 hebben we te horen gekregen dat de VVE gelden in de toekomst lager zullen worden door nieuwe wetgeving. Samen gaan we in 2019 op zoek naar een invulling met als doel dat zoveel mogelijk kinderen die een VVE plek nodig hebben, deze kunnen krijgen.