Jeugdgezondheids-zorg Lochem Jaarverslag Lochem 2021

Jaarverslag Lochem 2021

Van het team jeugdgezondheidszorg

 

Wij vinden het als team heel belangrijk om zorg op maat te leveren aan ouders en kinderen. In 2021 kwam onze flexibiliteit goed van pas toen het nodig was om zorg op- en af te schalen, bureaus te annuleren en herplannen. Bovendien hadden we in de gemeente Lochem te maken met een babyboom en kregen sommige ouders minder kraamzorg. Waardoor extra ondersteuning van Yunio ingezet kon worden.

Het was fijn dat we in 2021 weer meer fysieke contactmomenten hadden. Zo zien we bijvoorbeeld veel beter hoe de interactie is tussen ouder en kind. En is het makkelijker om een band met hen op te bouwen.

HET TWEEDE JAAR MET CORONA

Ook in 2021 beïnvloedde corona ons werk. Het gebeurde regelmatig dat ouders hun afspraak annuleerden vanwege een corona besmetting, of dat wij afspraken moesten verplaatsen door uitval of  ziekte. Wanneer het niet mogelijk was om ouders fysiek te spreken, was er contact via telefoon, beeldbellen of WhatsApp. Zo konden ouders toch met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts overleggen.  

Het steeds moeten op- en afschalen en de zorg om een ander te besmetten of zelf besmet te raken, vroegen veel van ons aanpassingsvermogen. Maar we zijn erin geslaagd om als team de balans te bewaren en de gezinnen die zorg en ondersteuning te bieden waarvan wij vonden dat die noodzakelijk was.

SAMENWERKINGEN

Het contact met de professionals van de gemeente en andere samenwerkingspartners verliep goed. Nieuwe medewerkers waren wel wat lastiger te vinden omdat het door corona niet altijd mogelijk was om elkaar te ontmoeten.  

Een van onze teamdoelen is om de sociale kaart heel goed in beeld te houden. We hebben graag korte lijntjes en regelmatig contact met de partners binnen ons netwerk.

OUDER & KIND FESTIVAL

In oktober 2021 vond het Ouder & Kind Festival plaats in het kader van de Week van de Opvoeding. Maar liefst 500 bezoekers kwamen naar Beleefboerderij De kleine Carrousel in Laren om elkaar te ontmoeten, ervaringen rond opvoeden te delen en workshops bij te wonen. 

Ook de Jeugdverpleegkundigen van Yunio waren daar aanwezig om presentaties te geven en vragen van ouders te beantwoorden.

Het festival is ontstaan op initiatief van #opladers, in samenwerking met een aantal moeders; de Lochemse Mama’s; een netwerk van en voor moeders uit de gemeente Lochem.  Het is een plek waar ouders ervaringen delen en elkaar helpen. Ook organiseren de Lochemse Mama’s andere evenementen.  Het Ouder & Kind Festival was zeer succesvol.

TAALSTIMULERING 

Om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren, hebben we een aantal middelen binnen de gemeente Lochem. Een VVE- indicatie is er daar een van. Voorafgaand aan het geven van die indicatie gaat de jeugdverpleegkundige op huisbezoek om samen met de ouder te bekijken of die indicatie alleen voldoende is of dat wellicht iets anders (extra) nodig is om de ontwikkeling extra te stimuleren. Kinderen met een achterstand in de spraak- en taalontwikkeling kunnen met een VVE-indicatie twee dagdelen extra per week naar de peuterspeelzaal.  

Verder kunnen ouders met kinderen in de leeftijd van twee tot acht jaar de Voorleesexpress inschakelen. Een vrijwilliger komt dan bij het gezin in huis om samen met het kind boekjes te lezen of taalspelletjes te doen.   

Daarnaast kunnen ouders samen met hun kind naar Boekjes & Babbels in de bibliotheek in Lochem en in Gorssel. Dit is een voorlees-speel-muziek-uurtje voor kinderen van nul tot vier jaar. Sinds de zomer laten de coronamaatregelen deze bijeenkomst weer toe. De opkomst is goed. 

PILOT KORTDURENDE VIDEO-HOMETRAINING 

Binnen de pilot K-VHT maakt een K-VHT opgeleide jeugdverpleegkundige een korte video-opname bij gezinnen met kinderen van vier tot tien weken oud. Dit gebeurt bij de gezinnen thuis in alledaagse situaties, bijvoorbeeld tijdens een verzorgingsmoment.  In de gemeente Lochem hebben afgelopen jaar 30 gezinnen deze ondersteuning gekregen. De pilot zal in 2022 worden geëvalueerd. 

Samen met de ouders bekijkt de jeugdverpleegkundige de beelden waarin de interactie tussen de ouders en de baby te zien is. Met slowmotion en stilstaande beelden is te zien welke initiatieven de baby neemt om contact te maken en hoe de ouders op deze initiatieven reageren. Ouders krijgen uitleg en inzicht in wat er belangrijk is in het contact. 

K-VHT is een mooie, laagdrempelige manier om ouders te ondersteunen als ze vragen hebben over concreet gedrag van hun baby. De jeugdverpleegkundige gaat bij K-VHT naast de ouders staan om hen vertrouwen te geven in de omgang met hun baby of peuter. 

UITDAGINGEN

In een aantal maanden van 2021 was er een flinke babyboom. Hierdoor kon de kraamzorgorganisatie niet altijd de uren kraamzorg verlenen waar ouders recht op hadden. Het gevolg was dat ouders  vaker onzeker waren en extra begeleiding van ons nodig hadden. 

We merken dat steeds meer ouders last hebben van de druk die zij voelen door sociale media. Ouders vergelijken zichzelf en hun kinderen met anderen, dat maakt hen onzeker. Gelukkig kunnen we deze ouders vaak wel geruststellen door te benadrukken dat ze het goede doen en dat ieder kind zijn eigen ontwikkeling doormaakt. De makkelijke bereikbaarheid door middel van WhatsApp heeft hier een bijdrage aan geleverd.    

In het najaar van 2021 was de afdeling Verloskunde van het Gelre Ziekenhuis in Zutphen enige tijd gesloten. Dit leidde tot onrust bij zwangere vrouwen. 

ACTIEPROGRAMMA KANSRIJKE START

In dit landelijke programma werken gemeenten en professionals in het sociale en medische domein samen aan een kansrijke start voor kinderen. In 2021 is het actieprogramma van start gegaan in de gemeente Lochem. Om er verder vorm aan te geven is er afstemming tussen gemeente, verloskundigen, kraamzorg, peuter- en kinderopvang, ‘t Baken, GGD en Yunio. Door de samenwerking ontstaan korte lijnen en is het mogelijk om direct concrete actie te ondernemen. Zo kan een jeugdverpleegkundige van Yunio bijvoorbeeld op prenataal huisbezoek gaan als de situatie van de zwangere daar aanleiding toe geeft. De verwijzing vindt vaak plaats vanuit de verloskundige. We waarderen het enorm dat het programma gestart is in de gemeente Lochem. Het biedt een mooi netwerk van partners om de jeugdgezondheidszorg binnen de gemeente Lochem zo goed mogelijk uit te voeren.  

Bereik in %
Non Bereik in %
99,28%
0,72%