de 22 wekenprik Jaarverslag Berkelland 2020

22 wekenprik

Merendeel zwangere vrouwen kiest voor 22 wekenprik

Eind 2019 is de 22 wekenprik toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma. Met deze vaccinatie kunnen zwangere vrouwen hun kind beschermen tegen kinkhoest in de eerste levensmaanden. De zwangere krijgt van haar verloskundige informatie over de prik, en kan vervolgens zelf via de website van Yunio of telefonisch een afspraak maken. Vanaf half november is de dossieraanmaak vanuit het website-formulier geautomatiseerd. 

Eind 2019 is de 22 wekenprik toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma. Met deze vaccinatie kunnen zwangere vrouwen hun kind beschermen tegen kinkhoest in de eerste levensmaanden. De zwangere krijgt van haar verloskundige informatie over de prik, en kan vervolgens zelf via de website van Yunio of telefonisch een afspraak maken. Vanaf half november is de dossieraanmaak vanuit het website-formulier geautomatiseerd. 

 

Meestal geeft de jeugdverpleegkundige de vaccinatie. Alleen bij bepaalde medische indicaties doet de jeugdarts dit. Ongeveer 90% van de zwangere vrouwen in ons werkgebied maakt gebruik van de 22 wekenprik. 

 

Omdat de pasgeborene de eerste maanden beschermd is, is ook het vaccinatieprogramma veranderd: van een 2+3+5-maandenschema naar een 3+5-maandenschema. Kinderen van moeders die geen vaccinatie hebben gehad, kinderen die te vroeg geboren zijn en kinderen voor wie specifieke medische redenen gelden volgen nog steeds het oude schema met vroege start en dus drie vaccinaties. 78% van de kinderen heeft in 2020 vaccinaties volgens het verkorte schema gekregen. Dat dit getal lager uitvalt dan het aantal gevaccineerde zwangeren, val te te verklaren doordat of kinderen, of te vroeg geboren zijn waardoor de prik niet werkzaam genoeg is, en als gevolg van de opstart in 2019, waardoor er nog kinderen geboren zijn waarvan de moeder niet gevaccineerd was als gevolg van de overgangsperiode.