Onderzoek e-consult Jaarverslag Berkelland 2020

Onderzoek e-consult 2-jarigen bijna afgerond

In 2018 zijn we gestart met een onderzoek naar het e-consult voor kinderen van 2 jaar met een laag risico op opvoed- en opgroeiproblemen. Daarin vergeleken we het e-consult met een bezoek aan het consultatiebureau. Via loting bepaalden we of de deelnemende ouders daadwerkelijk een e-consult kregen of een regulier bezoek aan het consultatiebureau zouden brengen. Een halfjaar later nodigden we beide groepen uit voor een controlebezoek. Om het gewenste aantal deelnemers te bereiken besloten we langer door te gaan met het uitnodigen van ouders voor het onderzoek. 

In maart 2020 zijn – in verband met corona – de onderzoeksprotocollen aangepast. De 2 jaarbezoeken én de controlebezoeken voor de 2,5-jarigen, die gepland stonden vanaf maart 2020, werden veelal uitgevoerd via beeldbellen. Alle deelnemende kinderen hebben in de eerste helft van 2020 de leeftijd van 2 jaar bereikt en het 2 jaarconsult (zoals geloot) ontvangen. De laatste deelnemers werden 2,5 jaar in december. Begin 2021 voeren we de laatste controlebezoeken uit. 

 

Onderstaande afbeelding laat de stappen zien die ouders doorlopen in het onderzoek. De resultaten van het onderzoek worden verwacht in het voorjaar van 2021. Na afloop van het onderzoek besluiten we binnen Yunio, op basis van de uitkomsten, hoe we verdergaan.