Thuisbegeleiding Jeugd 2020 Jaarverslag Berkelland 2020

Laagdrempelige ondersteuning voor gezinnen

Thuisbegeleiding biedt gezinnen tijdelijk praktische ondersteuning bij het organiseren van het dagelijks leven. Die ondersteuning kan nodig zijn vanwege bijvoorbeeld opvoedproblemen, relationele, psychische of financiële problemen, een verslaving of huiselijk geweld. De thuisbegeleider geeft handreikingen en leert het gezin vaardigheden, zodat ouders weer in hun kracht komen te staan en uiteindelijk zelfstandig verder kunnen. Ons doel is om ieder kind zo gezond en veilig mogelijk op te laten groeien.

Onze inzet is laagdrempelig en werkt vaak preventief, omdat we in een vroeg stadium bij een gezin betrokken zijn. Waar mogelijk is onze ondersteuning kortdurend, maar als het nodig is, zijn wij langer bij het gezin betrokken.

 

De impact van corona

In 2020 was ‘negatief’ het meest positieve woord! We kregen allemaal te maken met corona en de bijbehorende maatregelen. Ook voor de thuisbegeleiders betekende dat in eerste instantie vanuit huis werken, contact met de gezinnen via (beeld)bellen of appen en – iets later – wandelsessies met ouders. In deze periode is gebleken dat Yunio Thuisbegeleiding geen ‘uitgestelde zorg’ biedt. De fysieke ontmoetingen met de gezinnen zijn noodzakelijk, om de juiste zorg te kunnen bieden.

Helaas hebben wij in de eerste coronagolf een tijdelijk contract niet kunnen verlengen omdat we minder verwijzingen kregen. Nu corona aanblijft merken we dat de aanvragen toenemen en er een wachtlijst ontstaat. Omdat dit niet wenselijk is, is er weer een vacature voor een nieuwe collega binnen het team.

 

Scholingen

Zowel individueel als in teamverband volgen wij bijscholingen. Denk hierbij aan Kortdurende Video-Hometraining, de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Veilig Thuis en hechtingsproblematiek. Daarnaast nemen we deel aan intervisie – eerst met het gehele team, later noodgedwongen in kleine groepjes.

Samenwerking

Voor de gezinnen waar wij thuisbegeleiding bieden, stemmen wij af met verschillende samenwerkingspartners, zowel intern als extern. Bijvoorbeeld met Home-Start, InHuis Steungezinnen, de jeugdverpleegkundigen van Yunio, sociale wijkteams, GGD-artsen en GGNet.

“Gaandeweg ontstaat een stabiel gezinsleven”

Een vader en moeder wonen samen met hun baby. Beiden hebben kinderen uit een eerdere relatie, maar die wonen niet bij hen thuis. Omdat er zorgen zijn over de eerdere leefomstandigheden en de opvoedvaardigheden van de ouders, is er al voor de geboorte van de baby contact geweest met Veilig Thuis en alle betrokken hulpverlenende instanties. De ouders zijn zeer gemotiveerd om een goede situatie voor hun kindje te creëren. Vanwege de laagdrempelige en praktische insteek starten ze vrijwillig een intensief traject Thuisbegeleiding Jeugd.

Doel van het traject is te zorgen voor een veilig opvoedklimaat met rust en regelmaat voor ouders en kind. Thuisbegeleiding geeft praktische adviezen en positieve feedback op de verzorging van de baby. Daarnaast helpt voorbeeldgedrag en de inzet van Kortdurende Video-Hometraining om de ouders te leren op een prettige manier met hun kindje te communiceren en voor een veilige hechting te zorgen. 

Gaandeweg voelen de ouders zich zelfverzekerder en er ontstaat een stabiel gezinsleven. De ouders genieten van de groei en ontwikkeling van hun kindje en werken aan hun toekomst. Binnen een jaar is de thuisbegeleiding afgebouwd naar twee korte bezoeken per week.

Thuisbegeleiding in cijfers

Mate waarin klanten zelf weer verder kunnen

Deze grafiek toont de mate waarin klanten zelf weer verder kunnen. 

  •  Helemaal niet mee eens – ik heb juist een zelfde soort of zwaardere hulp nodig
  •  Niet mee eens – maar met een lichtere vorm van hulp red ik het goed
  •  Wel mee eens – voor nu heb ik geen verdere hulp nodig, maar ik verwacht dat ik later nog wel eens om hulp zal aankloppen
  •  Helemaal mee eens– ik heb geen verdere hulp meer nodig
Reden beëindiging Thuisbegeleiding

Deze grafiek toont de redenen die ten grondslag liggen aan de beeindiging van Thuisbegeleiding

  •  Beëindigd volgens plan
  •  Voortijdig afgesloten: in overeenstemming
  •  Voortijdig afgesloten: eenzijdig door de cliënt
  •  Voortijdig afgesloten: eenzijdig door de aanbieder
  •  Voortijdig afgesloten: wegens externe omstandigheden