VVE Berkelland Jaarverslag Berkelland 2018

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in Berkelland

VVE is een bijzonder en mooi instrument voor het jonge kind dat in de voorschoolse periode extra stimulering en ondersteuning nodig heeft. Zo kan het op vierjarige leeftijd een mooie start maken op de basisschool. Dat gun je ieder kind en iedere ouder.

Rondom de VVE loopt de samenwerking goed. Er is structureel overleg tussen peuterspeelzaal en kinderdagopvang en de jeugdverpleegkundige. Het consultatiebureauteam regelt de VVE-indicatie. In sommige gevallen is het mogelijk dat een kind met 2 jaar en 3 maanden start op de VVE-groep. De VVE heeft in 2018 een ruimere indicatiemogelijkheid gekregen.