Gehoorscreening op alle Yunio locaties Jaarverslag Berkelland 2022

Neonaale gehoorscreening op alle Yunio locaties

De screening op perceptief gehoorverlies is een onderdeel van het Basispakket Jeugdgezondheidszorg. Het doel van de neonatale gehoorscreening is om kinderen met een permanent gehoorverlies van minimaal 40 decibel (dB) aan één of beide oren tijdig op te sporen, zodat bij de kinderen met een dubbelzijdig gehoorverlies vóór de leeftijd van een half jaar gestart kan worden met een passende interventie.

Yunio biedt bij alle ouders deze neonatale gehoorscreening aan. Tot juni 2022 werd de gehoorscreening aangeboden in speciale zittingen op zes over het werkgebied verspreide locaties.
Vanuit de wens van ouders en Yunio om dichter bij de klant te kunnen staan en de zorg zo dichtbij mogelijk te kunnen aanbieden, is in juni 2022 een pilot van één jaar gestart waarbij de gehoorscreening op alle Yunio locaties aangeboden wordt. Om goed toegerust te zijn voor de start van de pilot is er veel voorbereiding geweest. Er is extra screeningsapparatuur aangeschaft zodat elke screener zijn eigen apparatuur heeft, er is een extra screener opgeleid om het team van screeners compleet te maken en de screeners zijn voorzien van een eigen laptop.
Tevens zijn routes gemaakt waarin Yunio locaties logisch met elkaar verbonden zijn, zodat de reistijd tussen de locaties zo kort mogelijk is. Dit was, in verband met de beschikbaarheid van de locaties, een behoorlijke puzzel.
Om de screeners een zo efficiënt mogelijke route te laten afleggen, is ervoor gekozen om de planning van de afspraken bij de centrale planning neer te leggen in plaats van bij de eigen jeugdverpleegkundige. 

Nu er zeven maanden van de pilot verstreken zijn, kan geconcludeerd worden dat de ouders blij zijn dat zij dichter bij huis terecht kunnen voor de gehoorscreening. Dit blijkt uit een enquête die is gehouden onder ouders. De screeners vinden de nieuwe werkwijze een verrijking van hun takenpakket. 

Aan het einde van de pilotperiode wordt bepaald of deze werkwijze structureel zal zijn of dat er nog aanpassingen gewenst zijn.