Jeugdgezondheids-zorg Berkelland Jaarverslag Berkelland 2021

Jaarverslag Berkelland 2021

Van het team jeugdgezondheidszorg

Team Berkelland is een klein, hecht team. We werken al lange tijd samen en hebben veel ervaren teamleden. Er is veel continuïteit van zorg. De sociale kaart hebben we goed in beeld.
Een aantal maanden in 2021 was het lastig om elkaar fysiek te ontmoeten. Ook in die periode hebben we goed contact gehouden en afstemming gezocht over casussen.
Corona, een krappe formatie en een babyboom in Berkelland vroegen extra inspanningen van ons in 2021. Door een goede samenwerking binnen het team en met onze netwerkpartners is het gelukt om ouders en kinderen de juiste zorg te verlenen.

HET TWEEDE JAAR MET CORONA

2021 was opnieuw een jaar waarin corona onze zorgverlening beïnvloedde. Waar mogelijk zijn we ouders en kinderen zoveel mogelijk fysiek blijven zien. Wanneer de corona maatregelen dat niet toelieten, maakten we gebruik van beeldbellen. We blijven dit doen als alternatief voor de momenten waarop een fysieke afspraak niet mogelijk is. Sinds de uitbraak van het virus overleggen we als team ook vaker digitaal. Maar tegelijkertijd vinden we het ook heel belangrijk om ouders, kinderen en elkaar fysiek te ontmoeten. 

Gezinnen hadden door corona een lastige tijd. Bij kwetsbare gezinnen werd de al bestaande problematiek nog uitvergroot. Met hen hebben we daarom actief contact gezocht en gekeken hoe we iets extra’s konden bieden. We legden daarbij de focus op wat er wél kon. We hebben bijvoorbeeld nog meer dan anders de samenwerking gezocht met Thuisbegeleiding, InHuis Steungezinnen en Home-Start. En ook met de kinderopvang voor extra uren opvang. In goed overleg met de gemeente Berkelland hebben we gekeken waar een kind voor in aanmerking kwam. Ook met het Voormekaar Team was er afstemming over gezinnen waarover zorgen waren. Hierdoor hebben we ouders goed kunnen helpen en de gevraagde zorg kunnen leveren. 

In het afgelopen jaar is er een groter beroep gedaan op VVE. Vaak omdat ouders in de knel zaten en een manier zochten om ontlast te worden. Omdat VVE hier niet voor bedoeld is, zijn we met ouders gaan kijken naar alternatieven om de balans te houden in het gezin. Bijvoorbeeld Home-Start en InHuis Steungezinnen. 

Trots op…

“Veel ouders kwamen onder druk te staan door corona. Thuiswerken, thuisonderwijs geven en de sfeer in huis ondanks alles goed houden: het was veel voor de ouders. Dit merkten we ook aan het aantal vragen dat we kregen via telefoon en WhatsApp, dit nam explosief toe. Ondanks corona en steeds wisselende maatregelen zijn we ouders goed blijven ondersteunen. Daar ben ik trots op.”

Saskia Vos-Hooijerink, jeugdverpleegkundige team Berkelland

SAMENWERKINGEN

Er is goed contact met onze samenwerkingspartners. Dit bleek ook toen gezinnen door corona onder druk kwamen te staan. Gezamenlijk hebben we hen ondersteuning kunnen bieden.  

Door wisselingen in het Voormekaar Team in Borculo en in Eibergen is het soms lastig om de juiste persoon te vinden voor overleg. 

We zijn verheugd dat de gemeente Berkelland voor een casus in 2021 toestemming heeft gegeven om Voorzorg in te schakelen en een aantal trajecten Voorzorg heeft ingekocht. 

Een jeugdverpleegkundige van ons team helpt mee bij het organiseren van een evenement voor de ouders in Berkelland met als thema gezond eten en bewegen. Dit gebeurt in samenwerking met de GGD. Het evenement is onderdeel van het Lokaal Beweeg- en Sport Akkoord Heel Berkelland beweegt!

TAALSTIMULERING

Tijdens consulten zijn we alert op de spraak- en taalontwikkeling. We kunnen ouders informeren  over wat een peuterspeelzaal hierin kan betekenen of een VVE-aanvraag doen voor extra opvang. Andere mogelijkheden zijn de Voorleesexpress en Boekjes & Babbels.
Ook kan de spraak- en taalontwikkeling meegenomen worden als onderdeel van een Home Start-traject. We hebben goed contact met logopedisten, Kentalis en Pento.

 

UITDAGINGEN

Door corona is er meer stress in de gezinnen, dit legt druk op relaties. We moeten hier alert op zijn en ouders er bewust van maken hoe belangrijk het is om goed voor elkaar te zorgen en daarmee de balans te bewaren. 

Ook moeten we aandacht hebben voor armoedebestrijding. Dit thema wordt verder opgepakt in de gemeente Berkelland in 2022.

KORTDURENDE VIDEO- HOMETRAINING

Onze wens is om K-VHT nog steviger te verankeren in onze zorgverlening. Het geeft ouders veel inzicht als een jeugdverpleegkundige video-opnamen maakt bij hen thuis in alledaagse situaties en deze met hen bespreekt. Ouders zien dan met eigen ogen de interactie met hun kind. Wat goed gaat wordt uitvergroot en gekoppeld aan wat lastig is. Als ouders hun kind goed leren ‘lezen’, helpt dit om problemen te voorkomen.

K-VHT kan ook een heel mooi middel zijn voor gezinnen waarin Nederlands niet de moedertaal is. Iets wat lastig in woorden is uit te leggen, is makkelijker over te brengen in beelden.

Bereik in %
Non Bereik in %
99,42%
0,58%