JGZ Berkelland Jaarverslag Berkelland 2018

Van het team jeugdgezondheidszorg

Kop toevoegen

Samenwerkingen
JGZ Berkelland heeft goede contacten met de partners in het medische en sociale domein. We hebben contact met:

 • kinderdagverblijven
 • peuterspeelzalen
 • Voormekaarteam
 • diëtiste
 • kinderfysiotherapeut
 • verloskundigen
 • GGD
 • Home-Start
 • Thuisbegeleiding Jeugd
   

In samenwerking met de kinderfysiotherapeut en de logopedist draaien we in Ruurlo en Borculo maandelijks een gezamenlijk inloopspreekuur. JGZ Berkelland en het Voormekaarteam weten elkaar goed te vinden. We stemmen de hulp en zorgverlening in een gezin goed af.

Opvoeding en verzorging
In Borculo draait er twee keer per maand Boekjes en Babbels. Dit is een samenwerkingsverband tussen Yunio/Home-Start/de Jonge Oudergroep en de Bibliotheek Oost-Achterhoek. Ook verzorgen we regelmatig een themabijeenkomst rondom groei en ontwikkeling, waarbij verschillende zaken rondom opvoeding en verzorging aan bod komen.

GGD
In samenwerking met de GGD voeren we een pilot uit om tot een intensievere samenwerking te komen. We willen in de pilot de doorgaande lijn versterken en borgen. Dit doen we aan de hand van drie gekozen thema’s: zindelijkheid, overgewicht en opvoedondersteuning. In Berkelland nemen wij ook deel aan het opzetten van een moederraad, samen met de verloskundigen (1e en 2e lijn) en de kraamzorg. De moederraad is een adviesraad van cliënten.

Peuterspeelzaal
In samenwerking met de peuterspeelzaal hebben we in verschillende plaatsen een peuterinformatieavond georganiseerd. Ouders konden zich inschrijven voor diverse workshops rondom peuterthema’s (zoals slapen, zindelijkheid, eten en sociaal-emotionele ontwikkeling). In de pauze was er een peuterinformatiemarkt met diverse aanbieders, zoals de spelotheek, peutergym en bibliotheek.