Maatschappelijk werk Berkelland Maatschappelijke dienstverlening Sensire 2018

‘Met zijn Twee’ is een maatjesproject. Opgeleide vrijwilligers bieden laagdrempelige ondersteuning op maat aan mensen zonder sociaal netwerk. Zij geven hen alle tijd en aandacht. De vrijwilligers helpen bij de meest uiteenlopende vragen op psychosociaal en maatschappelijk gebied. Zo ondersteunen zij bij inventarisatie van schulden, geven zij praktische en materiële begeleiding, ondersteunen zij bij opbouw en versterken van sociale netwerken of bieden zij een luisterend oor in geval van rouw, verlies en/of eenzaamheid. Belangrijk element bij de geboden steun is dat het zelfoplossend vermogen van de klant wordt aangesproken en versterkt. De ondersteuning gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en onafhankelijkheid.

De medewerkers van de Voormekaarteams Berkelland verwijzen naar ‘Met zijn Twee’ voor vrijwillige ondersteuning. Na een kennismakingsgesprek door de coördinator wordt een vrijwilliger aan de betreffende klant gekoppeld. De vrijwilliger bezoekt de klant vervolgens in de thuissituatie. Voordat vrijwilligers worden ingezet volgen zij een voorbereidende cursus van 5 dagen.
De professionele coördinator ondersteunt de vrijwilligers waardoor er binnen een veilig kader gewerkt kan worden. De coördinator bewaakt het hulpverleningsproces en ondersteunt de vrijwilligers. Hierdoor wordt duidelijkheid, veiligheid en kwaliteit gewaarborgd. Het betreft een optimale ondersteuning voor alle partijen.

In juli 2018 is besloten het project af te bouwen en te beëindigen per 31 december 2018. Reden hiervoor is het zeer geringe aantal geschikte (nieuwe) vrijwilligers voor deze specifieke ondersteuning.