Jeugdgezondheids-zorg Berkelland Jaarverslag Berkelland 2022

Van het team jeugdgezondheidszorg

Het was fijn om in 2022 weer ‘gewoon’ fysiek met collega’s en netwerkpartners te kunnen overleggen. Al blijven we natuurlijk ook gebruik maken van de voordelen van digitale communicatie.

Succeservaring

De cursus OuderTeam van het Preventie Platform Jeugd is in de gemeente Berkelland vanaf de start goed bezocht door aanstaande ouders. Bij de 22 wekenprik vertellen we ouders over het OuderTeam. In 2022 waren de bijeenkomsten vaak digitaal vanwege de coronamaatregelen. We vermoeden dat dit drempelverlagend werkt. 
In 2022 is er vanuit de gemeente meer belangstelling gekomen voor de maatwerkproducten van Yunio en dat waarderen wij enorm. 
 

Uitdagingen

Steeds meer gezinnen hebben financiële problemen door de inflatie en de gestegen energieprijzen. Door schaamte hiervoor is het soms lastig om armoede te ontdekken. Het is belangrijk om hier alert op te blijven. Het is goed dat we gezinnen met weinig financiële middelen al zien tijdens de prenatale huisbezoeken. We proberen de gezinnen te ondersteunen, samen met netwerkpartners zoals het Voormekaarteam en Schuldhulpmaatje. 
Na jaren een krimpgemeente te zijn geweest, is de gemeente Berkelland in 2022 gegroeid. Dit hebben we gemerkt, er zijn duidelijk meer kinderen geboren in Berkelland. 
De gemeente Berkelland heeft in 2022 groen licht gegeven voor de start van thuisbegeleidingstrajecten op subsidie basis.  De inzet van een Thuisbegeleiding in de gemeente draagt bij aan het laagdrempelig geven van ondersteuning wanneer dat tijdelijk nodig is, werkt preventief omdat het vroegtijdig en snel ingezet wordt, en zet in op kortdurende, effectieve hulp die aangepast is op de hulpvraag in het gezin. 
 

Oekraïense vluchtelingen

Bij de aankomst van de eerste vluchtelingen vanuit Oekraïne was het aanvankelijk onduidelijk hoe we de zorg aan deze mensen konden organiseren. Inmiddels hebben we de deze gezinnen goed in beeld. De zorg aan Oekraïense vluchtelingen betekent voor ons extra taken die meer tijd in beslag nemen doordat er sprake is van cultuurverschillen en een taalbarrière. Het werkt voor ons prettig dat de Oekraïense vluchtelingen op één plek in de gemeente verblijven en begeleid worden door de vrijwilligers van de Leo Stichting. Er is vaak een tolk aanwezig of iemand die Engels spreekt. Bij consulten op het bureau werken we veel met Google Translate. De opkomst op het consultatiebureau is goed. 

Digitale ontwikkeling

Online overleggen is in het afgelopen jaar goed geïntegreerd geraakt in ons dagelijks werk. Ook het gebruik van andere digitale middelen zoals KD+ is steeds makkelijker en meer vanzelfsprekend geworden. De opfriscursussen dragen daar ook aan bij. 
 

De waarde van samenwerken

Casus

Bij een driejarig meisje zagen we kenmerken van een autismespectrumstoornis en ontstond de vraag of zij het wel zou gaan redden op school. In overleg met Zozijn en de kinderopvang besloten we om een onderzoek bij het O&AC in te gaan zetten, maar ouders besloten hieraan toch niet mee te willen werken totdat het kind vier jaar oud was. Na een paar weken op de basisschool bleek dat het meisje toch echt niet mee kon komen met de rest van de klas. Samen met de GGD, het Voormekaarteam, de kinderopvang, de school en Zozijn hebben we direct de onderzoeken weer opgepakt waardoor geen lang traject nodig was. 

Een ander voorbeeld waaruit de waarde van samenwerken blijkt, is een casusbespreking vanuit de gezinsbegeleider. Jeugdverpleegkundigen, consulenten van de gemeenten, medewerkers van het Voormekaarteam, thuisbegeleiders en vrijwilligers van Home-Start en Inhuis Steungezinnen kwamen bijeen om casussen te bespreken en na te gaan of de juiste keuzes zijn gemaakt. Het was nuttig om zo de samenwerking met diverse netwerkpartners te evalueren.  

Bereik in %
Non Bereik in %
99.15%
0.85%