InHuis Steungezinnen Jaarverslag Berkelland 2023

INHUIS STEUNGEZINNEN

Wees sterk genoeg om alleen te staan, slim genoeg om te weten wanneer je hulp nodig hebt, en moedig genoeg om erom te vragen.  - (Omdenken 2023)

2018-2023, 5 jaar naoberschap van steungezinnen aan overbelaste gezinnen.

Het afgelopen jaar stond in het teken van een samenwerking met Sensire, gericht op het werven van bonus opa’s en oma’s. Op dit moment is het echter nog niet duidelijk of dit het beoogde effect heeft. De gemeenten Zutphen en Lochem zijn in 2023 gestart en de eerste matches zijn tot stand gebracht. Toch vergt het enige tijd om meer bekendheid te genereren.
Binnen InHuis Steungezinnen worden verbindingen gelegd tussen overbelaste gezinnen en steungezinnen. Op wekelijkse basis of eens in de twee weken vangen steungezinnen een kind uit het overbelaste vraaggezin op. Dit biedt de ouders even wat ruimte voor henzelf, terwijl het kind extra aandacht en gezelligheid krijgt. Door steungezinnen in te zetten, wordt gestreefd naar het verminderen van overbelasting in gezinnen én het bieden van een positieve omgeving voor kinderen. Zo wordt (zwaardere) professionele hulpverlening voorkomen.
 

 

Begeleiding vanuit Yunio

Steungezinnen zijn vrijwilligers en hebben geen pedagogische opleiding nodig. Ze kunnen worden beschouwd als de buren waar een kind naartoe gaat om te spelen wanneer de ouders druk zijn of even wat ruimte nodig hebben. Drie coördinatoren brengen overbelaste gezinnen en steungezinnen bij elkaar. De coördinator is verantwoordelijk voor het gehele proces en verzorgt voor de nodige begeleiding en ondersteuning. Nieuwe steungezinnen maken uitgebreid kennis met de coördinatoren volgens het vier-ogen-principe. Voor alle volwassenen van 18 jaar en ouder in het gezin van de nieuwe steungezinnen wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd, evenals het ondertekenen van de vrijwilligersovereenkomst van Yunio. Deze voorwaarden, en de beoordeling van de coördinatoren, vormen de beschermende maatregelen die Yunio biedt met betrekking tot de veiligheid en het opvoedklimaat in het steungezin. Na wederzijdse overeenstemming volgt er een informatieve startavond als voorbereiding op de ondersteuning. Dit bieden wij zowel fysiek als digitaal aan.

In het afgelopen jaar zijn er twee startbijeenkomsten gehouden voor nieuwe vrijwilligers, evenals een pizza-ervaringsavond en twee kinder EHBO-avonden, die als een groot succes werden ervaren. In de zomer hebben alle steungezinnen een kaart en Yunio stoepkrijt ontvangen. Tijdens de dag van de vrijwilliger hebben de steungezinnen kaarsen met een verborgen boodschap ontvangen.
 

Match met steungezinnen

Een goede match staat centraal tijdens het koppelingsproces, wat tot gevolg kan hebben dat een steungezin gekoppeld wordt aan een vraaggezin uit een andere gemeente. Tijdens de kennismaking met het steungezin worden hun wensen en mogelijkheden in kaart gebracht, rekening houdend met hun eigen gezinssituatie en woonomgeving. Zij hebben de vrijheid om aan te geven op welke dag(en) zij beschikbaar zijn en welke voorkeuren zij hebben, zoals de leeftijd van de kinderen in de vraag gezinnen.
Als de wens van een vraaggezin overeenkomt met het aanbod van het steungezin, vinden er twee kennismakingen plaats. Alleen als dit door alle betrokkenen als positief wordt ervaren zal de ondersteuning van start gaan. 

In het afgelopen jaar hebben we met 37 nieuwe steungezinnen kennisgemaakt. In 2023 hebben 7 steungezinnen die zich voor de matching hadden aangemeld, zich  teruggetrokken. Eén bestaand steungezin, dat al betrokken was bij een lopend traject, heeft zich ook beschikbaar gesteld voor een 24-uurs opvang van 2 weken voor een 6- jarige jongen, vanwege de ziekenhuisopname van een moeder zonder netwerk. 

Een traject heeft in principe een duur van 1 jaar. In sommige situaties wordt het eerder afgesloten, terwijl het bij andere trajecten langer doorloopt. Verlenging is alleen mogelijk wanneer alle betrokkenen dit ook wensen, en de gemeente wordt uiteraard ook bij dit besluit betrokken.
 

“Alleen ga je sneller, samen ga je verder. ” -
Verwijzers naar InHuis Steungezinnen in 2023 in Berkelland

Hieronder zie je de verdeling in percentages verwijzers naar InHuis Steungezinnen in de gemeente.

 •  JGZ
 •  Gemeente/Sociaal-/Ondersteunings team
 •  Thuisbegeleiding
 •  Andere organisatie (Leger des Heils, gezinscoach, Klimmendaal)
 •  Jeugdbescherming
 •  AMW
 •  Opladers

Hieronder kun je een overzicht van alle verwijzers per gemeente in 2023 downloaden.

Leeftijdscategorieën kinderen van de vraaggezinnen in Berkelland

Hieronder zie je de verdeling in percentages van de leeftijdscategorieën van de kinderen van de vraaggezinnen in de gemeente.

 •  0-4 jaar
 •  5-12 jaar
 •  13-18 jaar
Leeftijdscategorieën kinderen van de steungezinnen in Berkelland

Hieronder zie je de verdeling in percentages van de leeftijdscategorieën van de kinderen van de steungezinnen in de gemeente.

 •  0-15 jaar
 •  16-30 jaar
 •  uitwonende kk
 •  geen kk
Samenstelling steungezinnen in Berkelland

Hieronder zie je in percentages de samenstelling van steungezinnen in de gemeente.

 •  Volledig gezin
 •  Alleenstaand ouder
Aantal matches per gemeente

Hieronder zie je het aantal matches per gemeente in 2022 en 2023. 

 •  2022
 •  2023

Speerpunten 2024

Het komende jaar staat in het teken van intensievere samenwerking met andere maatwerkproducten binnen Yunio, zoals #Opladers, Home-Start en Kindertaalcoach. Onderzoek naar manieren om elkaar te ondersteunen en te versterken is nog volop gaande. De aanwezigheid op sociale media voor actieve werving van vrijwilligers wordt steeds succesvoller. Het aantal volgers blijft groeien en steeds meer vrijwilligers weten InHuis Steungezinnen te vinden. Zo is er bijvoorbeeld afgelopen november de mijlpaal van 1000 volgers op Facebook bereikt. De werving van vrijwilligers neemt een steeds prominentere rol binnen het werk, en het is noodzakelijk dit voortdurend te stimuleren.

Lianne’s eigen kinderen vinden het altijd leuk als de jongens weer komen. Ze passen er qua leeftijd precies tussen. Daardoor hebben ze veel interactie en spelen ze veel samen. “Maar ze zijn hierin niks verplicht. Ik geef ze allemaal de ruimte om te doen wat ze zelf willen. Willen ze samen spelen dan kan dat, willen ze alleen spelen dan is dat ook goed. Uiteindelijk heb ik hiervoor gekozen en niet zij. Maar ik zie mijn eigen kinderen ook groeien, ze zijn als een soort ‘grote broer’ van de jongens. "Heel mooi om te zien.”
 (casus uit gemeente Berkelland,  november 2023)