Yunio in het land Jaarverslag Berkelland 2022

Yunio in het land

Yunio voert de jeugdgezondheidszorg uit, samen met andere organisaties in het land. Als vooruitstrevende organisatie deelt Yunio graag haar kennis in de overtuiging dat dit ‘De jeugdgezondheid’ in het land nog beter kan maken. En omdat organisaties met elkaar tot meer in staat zijn dan alleen en van en met elkaar kunnen leren. Ook in 2022 heeft Yunio zich daarom verbonden aan diverse landelijke overleggen en initiatieven. 
 

Strategisch Platform KD+

Een van de initiatieven waar Yunio deel van uitmaakt is het Strategisch Platform KD+ gebruikers. Hierin zijn nagenoeg alle organisaties die KD+ als digitaal dossier gebruiken vertegenwoordigd. Er is een nauwe samenwerking met de softwareleverancier, gezamenlijk worden keuzes gemaakt en gezamenlijk wordt de impact op de ontwikkelroute (roadmap) van de leverancier bepaald. De programmamanager Digitalisering van Yunio is toegetreden tot het dagelijks bestuur van het Strategisch Platform KD+.

Presentaties

Yunio wordt regelmatig gevraagd om presentaties te geven om haar manier van werken te delen als inspiratie voor anderen. Er zijn presentaties gegeven in Den Haag en Zwolle. Ook is er nauw samengewerkt met Fryslan en met Drenthe op het gebied van digitalisering. Onder andere e-consulten werden gezamenlijk ontwikkelt, dit werkt efficiënt.  
 

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

Verder neemt Yunio deel aan het innovatie-atelier van het NCJ en aan de update van het LPK (Landelijk Professioneel Kader). Ook gaat Yunio samen met vijf andere organisaties live webinars organiseren waar alle ouders uit het verzorgingsgebied van deze organisaties aan deel kunnen nemen. Met de bedoeling om dit op termijn uit te breiden naar Nederland.
 

ActiZ Jeugd

Uiteraard is Yunio ook actief binnen de branchevereniging ActiZ Jeugd. De directeur van Yunio heeft onder andere meegeschreven aan het kompas ‘Samen investeren in jeugd en gezin’. Download hem hier: