Jeugdgezondheids-zorg Berkelland Jaarverslag Berkelland 2019

Jaarverslag Berkelland 2019

Van het team jeugdgezondheidszorg

Nieuwe locatie Eibergen

In 2019 is het consultatiebureau van Eibergen verhuisd naar een nieuwe locatie. Deze locatie bevindt zich in ’t Spieker op de Kerkstraat 30. We zitten hier weer samen met andere zorgverleners die voorheen ook op de andere locatie zaten, zoals Sensire en de huisartsen.

E-consult

Neede heeft afgelopen jaar meegedaan aan een pilotonderzoek naar de mogelijkheden voor een e-consult. Het 2-jarig consult op het consultatiebureau werd voor een pilotgroep vervangen door een e-consult. Ouders konden de uitgebreide vragenlijst invullen met vragen over verschillende onderwerpen. Eventuele bijzonderheden werden teruggekoppeld naar de jeugdverpleegkundige, die vervolgens contact kon opnemen met de ouders voor adviezen of een vervolgafspraak. Met 2,5 jaar krijgt deze groep nog een controlemoment op het consultatiebureau bij de arts. Naar aanleiding van de resultaten van de pilot, die Yuniobreed plaatsvindt, wordt besloten of we deze consultvorm gaan implementeren.

Preventie Platform Jeugd

Het Preventie Platform Jeugd is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Winterswijk, Aalten, Oost-Gelre en Berkelland en samenwerkende organisaties. Het platform organiseert allerlei bijeenkomsten voor ouders en professionals binnen Oost-Achterhoek. Het sluit aan bij de wens van Berkelland om veel te doen aan (preventie)voorlichting voor (aanstaande) ouders.

Samenwerkingen

JGZ Berkelland heeft goede contacten met de partners in het medische en sociale domein. We hebben contact met:

 • kinderdagverblijven                                      
 • peuterspeelzalen
 • lactatiekundigen
 • kinderfysiotherapeuten 
 • logopedisten  
 • diëtisten       
 • Home-Start             
 • Huisartsen
 • Kinderartsen
 • Verloskundigen
 • het Voormekaarteam
 • Integrale vroeghulp
 • Thuisbegeleiding Jeugd
 • InHuis Steungezinnen

Komend jaar

In 2020 zal Berkelland, samen met de andere gemeenten die deelnemen aan het Preventie Platform Jeugd, vormgeven aan het landelijke actieprogramma Kansrijke Start. In een werkgroep met onder anderen een kinderarts, Naviva (kraamzorg), GGD, een verloskundige, een JGZ-verpleegkundige en de gemeenten, bekijken we hoe we nog beter preventief kunnen werken om ieder kind een goede en kansrijke start te kunnen geven.

Onder deze link zie je de daadwerkelijke % Bereik en Non Bereik in 2019.

Bereik in %
Non Bereik in %
99,46%
0.54%