Lactatiekundige zorg Jaarverslag Berkelland 2020

Borstvoeding draagt bij aan kansrijke start

Iedere baby verdient een kansrijke start. Borstvoeding kan daar echt een bijdrage aan leveren. Het geven van borstvoeding bevordert de hechting tussen moeder en baby, en bovendien bevat borstvoeding allerlei stoffen die belangrijk zijn voor de baby. Maar het is lang niet altijd gemakkelijk om borstvoeding te geven. Lactatiekundige zorg – advies en ondersteuning aan moeders die borstvoeding (willen) geven – is daarom van essentieel belang. 

Lactatiekundige zorg binnen Yunio

Alle jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van Yunio zijn geschoold in het geven van advies en ondersteuning bij borstvoeding. Zij adviseren de moeder tijdens het huisbezoek of op het consultatiebureau. Hun scholing wordt verzorgd door twee jeugdverpleegkundigen van Yunio die ook gecertificeerd zijn als lactatiekundige IBCLC. Ook is er binnen Yunio een kenniseigenaar borstvoeding. Zij heeft in het verleden succesvol examen gedaan en zal zich in de toekomst laten hercertificeren als lactatiekundige IBCLC.

 

In de meeste gevallen volstaat de ondersteuning vanuit het consultatiebureau. Maar soms is er meer nodig en is het goed begeleiding door een lactatiekundige in te zetten. Onze medewerkers verwijzen dan naar lactatiekundigen in de regio. 

Cijfers borstvoeding

In 2019 startte 68% van de moeders binnen onze gemeenten met borstvoeding, gelijk aan het percentage in 2018. Na één maand gaf in 2019 nog 42% van de moeders borstvoeding, tegen 48% in 2018.

Het coronajaar 2020 was op vele fronten een uitdagend jaar. Dat hebben wij als lactatiekundigen en kenniseigenaar borstvoeding ook zeker ondervonden. 

Scholingen

Door de maatregelen en beperkingen zijn veel van onze scholingen naar de achtergrond geschoven. Aankomend jaar pakken we de jaarlijkse borstvoedingsscholing voor alle medewerkers en de basistraining borstvoeding voor nieuwe medewerkers weer op. We ontwikkelen manieren om digitaal te kunnen scholen, zodat onze medewerkers ook op afstand hun kennis over borstvoeding kunnen bijhouden. 

Bereikbaarheid en coaching voor medewerkers

Aankomend jaar breiden we onze ondersteuning uit met een dagelijkse bereikbaarheid voor jeugdverpleegkundigen en -artsen. Zij kunnen ons hun vragen over borstvoeding stellen of een specifieke casus voorleggen. Met coaching zullen we hen helpen de casus zelf op te pakken en eventueel te verwijzen naar een lactatiekundige in de buurt. Op deze manier ondersteunen we onze eigen jeugdverpleegkundigen en -artsen vraaggericht in het geven van borstvoedingsadvies en -begeleiding. 

Overleg tussen lactatiekundigen

Om ons eigen netwerk in stand te houden zijn we ook de afgelopen tijd in contact gebleven met onze collega’s in Nederland. We hebben ondervonden dat hier digitaal goede mogelijkheden voor zijn. Binnen het Landelijk Overleg Lactatiekundigen in de JGZ worden ontwikkelingen besproken. Vanuit dit overleg worden de lijnen gelegd naar landelijke organisaties zoals het Voedingscentrum en de Nederlandse Vereniging Lactatiekundigen (NVL). Samen behartigen wij zo onze gezamenlijke belangen. 

Lactatiekundige zorg voor elke ouder

Er was, en is, veel te doen rondom de lactatiekundige zorg voor ouders. In 2018 is er een motie ingediend om dit onderdeel, dat ook binnen het landelijke programma Kansrijke Start valt, beter in te bedden in de jeugdgezondheidszorg. Iedere ouder zou gebruik moeten kunnen maken van lactatiekundige hulp, ook met een laag inkomen. We zijn benieuwd welke ontwikkelingen 2021 op dit vlak te bieden heeft en volgen dat op de voet. Ondertussen zetten wij ons in om borstvoeding hoog in het vaandel te houden, zowel landelijk als regionaal.