InHuis Steungezinnen Jaarverslag Berkelland 2021

INHUIS STEUNGEZINNEN

Met InHuis Steungezinnen (IHS) verbinden we overbelaste gezinnen aan steungezinnen. Eens per week of per twee weken vangt het steungezin een kind op uit het overbelaste vraaggezin. Dat geeft de ouders even wat ruimte voor zichzelf, terwijl het kind wat extra aandacht en gezelligheid krijgt. Door steungezinnen in te zetten willen we de overbelasting in gezinnen verminderen én kinderen een positieve omgeving bieden. Zo wordt (zwaardere) professionele hulpverlening voorkomen.

 

 

GOEDE BEGELEIDING VOOR STEUNGEZINNEN

Steungezinnen zijn vrijwilligers en hebben geen pedagogische opleiding nodig. Ze zijn vergelijkbaar met buren waar een kind even gaat spelen omdat ouders zelf te druk zijn of ruimte nodig hebben. Twee coördinatoren brengen overbelaste gezinnen en steungezinnen samen. De coördinator is verantwoordelijk voor het gehele proces en zorgt voor de nodige begeleiding en ondersteuning. Nieuwe steungezinnen maken uitgebreid kennis met beide coördinatoren volgens het vier-ogen- principe. Dat betekent dat twee coordinatoren beiden akkoord moeten zijn, voordat een nieuw steungezin ingezet zal worden.
 Aan de nieuwe steungezinnen vragen we van alle achttienplussers in het gezin een Verklaring Omtrent het Gedrag en om de vrijwilligersovereenkomst van Yunio te ondertekenen. Dit en de inschatting van de coördinatoren zijn de beschermende maatregelen die Yunio biedt met betrekking tot de veiligheid en het opvoedklimaat in het steungezin. Na wederzijdse overeenstemming volgt er een informatieve startavond als voorbereiding op de ondersteuning.

“"Ik heb het gevoel dat ik de loterij heb gewonnen met dit steungezin.” ” - Een moeder tijdens de tussenevaluatie:

MATCH

Een goede match is leidend. Dit kan tot gevolg hebben dat een steungezin gekoppeld wordt aan een vraaggezin uit een andere gemeente. Tijdens de kennismaking met het steungezin worden hun wensen en mogelijkheden inzichtelijk gemaakt. Zij kunnen aangeven wat past bij hun eigen gezinssituatie en woonomgeving, welke dag(en) zij beschikbaar zijn, maar ook welke voorkeur zij hebben wat betreft de leeftijd van de kinderen van de vraaggezinnen.

Wanneer de wens van een vraaggezin overeenkomt met het aanbod van het steungezin vindt er een eerste kennismaking plaats. Alleen wanneer dit door alle betrokkenen als positief wordt ervaren zal de ondersteuning van start gaan.

Een traject duurt in principe één jaar. In sommige situaties is er eerder afgesloten en bij andere trajecten loopt het langer door. Verlenging is alleen mogelijk wanneer alle betrokkenen dit ook wensen. De gemeente is uiteraard ook betrokken bij dit besluit. 

De impact van corona

2021 was het tweede opeenvolgende jaar waarin we te maken hadden met corona. Dit heeft effect gehad op de werving van nieuwe steungezinnen, huisbezoeken en kennismakingen. Lopende ondersteuningen liepen meestal wel door. Steungezinnen, vooral op hogere leeftijd, waren terughoudend en willen pas na de pandemie weer benaderd worden. Veel overleggen met gemeente en verwijzers vonden digitaal plaats. De begeleiding aan de steun- en vraaggezinnen heeft een andere dimensie gekregen. Om de fysieke contacten zoveel mogelijk te beperken hebben er online tussenevaluaties plaatsgevonden. 

De kennismakingen met zowel de vraag- als steungezinnen hebben steevast bij de betreffende gezinnen plaatsgevonden. Uiteraard in overleg met alle betrokkenen en met inachtneming van de coronamaatregelen. Bij gezondheidsklachten werd de afspraak verzet. 

De situatie rondom corona en de wisseling van coördinatoren heeft ervoor gezorgd dat er een andere invulling is gegeven aan de startbijeenkomsten. De informatie wordt tijdens kennismakingen al besproken. De ervaringsbijeenkomsten zijn opgeschort vanwege corona. De begeleiding is voornamelijk telefonisch en individueel. We merken wel dat steungezinnen de ervaringsmomenten met andere steungezinnen gemist hebben.

 

Speerpunten

In het eerste halfjaar van 2021 zijn er drie coördinatoren vertrokken en zijn er twee coördinatoren gestart. Deze wisselingen hebben zeker effect gehad op het afgelopen jaar. In de laatste maanden is er volop geïnvesteerd in kennismakingen met steungezinnen, vraaggezinnen en verwijzers. In het komende jaar zullen we verder investeren in de relatie met verwijzers, waaronder alle teams binnen de gemeenten en JGZ-verwijzers. Met als doel om IHS sneller preventief te kunnen inzetten. De afgelopen tijd is merkbaar dat verwijzers IHS steeds beter weten te vinden en er een grotere vraag komt naar steungezinnen. De balans komt meer te liggen in het werven van steungezinnen in de regio. Het doel is om een netwerk van steungezinnen in de regio te bouwen. Daarnaast zetten we in op het gericht werven van steungezinnen op een specifieke vraag. 

De uitdaging voor het komende jaar is te verbinden met de steungezinnen. Zowel door corona als door verschuiving van de behoefte vanuit vrijwilligers is dit een zoektocht voor IHS. Vrijwilligers hebben vooral behoefte aan begeleiding als het traject moeizaam verloopt, waardering in de vorm van een presentje, maar ook in de vorm van persoonlijk contact. Daarnaast vindt een groot aantal van de vrijwilligers het fijn om ervaringen uit te kunnen wisselen met andere steungezinnen. Een kleiner aantal van de vrijwilligers heeft behoefte aan kennisoverdracht. 

In 2022 gaan we onderzoeken of er in het kader van ‘bonus opa en oma’ een samenwerking mogelijk is met Sensire. Vanuit vraaggezinnen is er veel behoefte aan ‘bonus grootouders’. Samen met wijkverpleging willen we de mogelijkheden inzichtelijk maken en kijken of het een realistisch scenario is. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de ontwikkelingen rond corona. 

“Het jongetje komt wekelijks een dag naar onze boerderij in Halle. Zijn moeder is bedlegerig en kan onze hulp heel goed gebruiken. Hij vindt het geweldig hier. Hij kan heerlijk rondrennen en spelen. Hij heeft laatst zelfs een plasstampdiploma gekregen van Ronald omdat hij zo geweldig mooi kon stampen in de plassen. Ik ga regelmatig met hem op de fiets naar Varsseveld. We maken veel foto’s en filmpjes om zijn ouders te laten meegenieten. Het mooie is, dat onze dochter Sanne het ook ontzettend leuk vindt. Deze zomer hebben ze heerlijk samen gezwommen in ons zwembad.“ 

- Ervaring van een steungezin. Uit: De Gelderlander, 9 januari 2021

Hieronder zie je de verwijzers naar InHuis in 2021 in Berkelland
 •  JGZ
 •  Gemeente/Sociaal-/Ondersteunings team
 •  Thuisbegeleiding
 •  Andere organisatie (Leger des Heils, gezinscoach, Klimmendaal)
 •  Jeugdbescherming
 •  AMW

Hieronder kun je een overzicht van alle verwijzers per gemeente in 2021 downloaden. Verder uitgesplitst op organisaties.

 

Hier zie je de verdeling in percentages van leeftijdscategorieën van de vraaggezinnen in Berkelland
 •  0-4 jaar
 •  5-12 jaar
 •  13-18 jaar
Leeftijdscategorie kinderen van de Steungezinnen in Berkelland

Hieronder zie je de verdeling in percentages van de leeftijdscategorieën van de kinderen van de steungezinnen in de gemeente.

 •  0-15 jaar
 •  16-30 jaar
 •  uitwonende kk
 •  geen kk
Samenstelling Steungezinnen in Berkelland
 •  Volledig gezin
 •  Alleenstaand ouder
Aantal matches per gemeente
 •  2020
 •  2021