BOEKJES & BABBELS BORCULO Jaarverslag Berkelland 2021

BOEKJES & BABBELS BORCULO

In de bibliotheek Oost-Achterhoek in Borculo is er sinds 2017 twee keer per maand een Boekjes & Babbels bijeenkomst. Dit is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor kinderen en hun (groot)ouders waarbij er voorgelezen wordt en kinderen kunnen zingen en spelen. Boekjes & Babbels is goed voor het luister- en concentratievermogen én de sociale en emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. 

Onder het genot van een kopje koffie en met een fruitmoment voor de kinderen kunnen ouders met elkaar contact leggen, praten over de opvoeding en tips uitwisselen. Soms schuift een jeugdverpleegkundige van Yunio aan.

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen was de groep bezoekers tijdelijk opgesplitst in twee kleine groepjes. Via facebook zijn de aankondigingen en wijzigingen gecommuniceerd en konden ouders zich inschrijven voor Boekjes & Babbels. 

Door de twee lockdowns in 2021 was het helaas lastig om met regelmaat een gastspreker uit te nodigen om zo dieper in te gaan op een actueel opvoedkundig onderwerp.

Boekjes & Babbels wordt georganiseerd door twee gastvrouwen en een bibliotheekmedewerker. Zij doen dit met veel enthousiasme en hebben veel affiniteit met jonge ouders en kinderen. 

De gastvrouwen hebben een vrijwilligersovereenkomst met Yunio en kunnen bij vragen en problemen altijd terugvallen op zowel de bibliotheekmedewerker als de Home-Start coördinator.

Jaarlijks is er een gezamenlijk overleg met Yunio, bibliotheek en Home-Start om Boekjes & Babbels te evalueren en thema’s vast te stellen. In 2021 was er onderling veel appcontact om af te stemmen op het coronaprotocol en vervanging te zoeken. 

De kosten voor Boekjes & Babbels dragen de deelnemende partijen gezamenlijk.