Informatievoorziening Ouders (IVO) Jaarverslag Berkelland 2021

Voor alle ouders informatie op maat

Met voorlichting, advies en instructie ondersteunen we ouders bij het opgroeien van hun kinderen. Daarvoor gebruiken we diverse middelen zoals onze website, digitale folders en wachtkamerschermen. In 2021 zijn we daarnaast gestart met de GroeiGids app en het Groeiboekje Yunio.  

INFORMATIEVOORZIENING EN BASISPAKKET

Informatievoorziening voor ouders is een belangrijk onderdeel van het basispakket Jeugdgezondheidszorg. Wij ondersteunen ouders bij het gezond opgroeien en opvoeden van hun kinderen en geven (preventieve) voorlichting en advisering. Hiervoor gebruiken we onder andere wachtkamerschermen waarop filmpjes worden getoond, digitale folders die we naar behoefte aan ouders sturen en onze website waar betrouwbare opvoedinformatie te vinden is. 

Als er signalen zijn die daar aanleiding toe geven, plannen we individuele gesprekken met ouders. Hierdoor kunnen wij hen op maat adviseren, voorlichten of instrueren. Ook beoordelen we dan of extra ondersteuning nodig is. 

GROEIGIDS APP

In 2021 zijn we verder gegaan met het digitaliseren van de informatievoorziening en hebben we de GroeiGids app in gebruik genomen. In deze app vinden ouders alle informatie over gezond opgroeien en opvoeden van kinderen per levensfase. Van kinderwens tot zwangerschap en van babytijd tot  jongvolwassenheid. We hebben deze app samen met de GGD Noord- en Oost-Gelderland in gebruik genomen. De GroeiGids app sluit goed aan bij onze website. Bij beide middelen wordt gebruik gemaakt van de betrouwbare informatie van Opvoedinformatie Nederland, in samenwerking met alle Nederlandse Kennis en Thema-instituten. Ook ouders zijn hierbij betrokken. 

De app bevat naast algemene informatie en eigen gegevens een aantal aansprekende functionaliteiten voor ouders. Zo kunnen (aanstaande) ouders vanaf de zwangerschap alles bijhouden over hun kind in een groeipad. En is het bijvoorbeeld mogelijk om de groeicurves en de ontwikkeling van het kindergebit te bekijken. In de app ontvangen ouders informatieve berichten over groei en ontwikkeling die aansluiten bij de duur van de zwangerschap of de leeftijd van hun kind.

Groeiboekje Yunio

De inzet is dígitale informatievoorziening aan ouders. Daarom hebben we afscheid genomen van de papieren GroeiGids. Uit onderzoek blijkt dat ouders deze gids vooral waarderen vanwege de bewaarfunctie. Om in deze behoefte te voorzien ontvangen (aanstaande) ouders sinds mei 2021 een vervangend boekje; het Groeiboekje van Yunio . Dit papieren Groeiboekje krijgen aanstaande moeders bij de afspraak voor de 22 wekenprik. Of, wanneer zij niet voor deze prik kiezen, bij het eerste postnataal huisbezoek.  

In het Groeiboekje van Yunio maken ouders kennis met Yunio, lezen zij wat Yunio hen te bieden heeft en wordt de GroeiGids app geïntroduceerd. Ook biedt het Groeiboekje ouders de ruimte om afspraken te noteren en waardevolle informatie over hun kind vast te leggen. Hierdoor heeft het Groeiboekje echt een bewaarfunctie gekregen.  

Sandra Hogeboom ontvangt als eerste het Yunio groeiboekje van Jeugdverpleegkundige Erica Weener (BIG nummer: 19005881130)