Jeugdgezondheids-zorg Berkelland Jaarverslag Berkelland 2020

Jaarverslag Berkelland 2020

Van het team jeugdgezondheidszorg

  • locaties in Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo
  • 5 jeugdverpleegkundigen
  • 1 jeugdarts
  • 3 assistentes

Team Berkelland bestaat uit vier locaties die onderling nauw met elkaar verbonden zijn. We hebben een zeer hecht, stabiel team met weinig verloop. Het afgelopen jaar is een van onze assistentes, die ook al jarenlang deel uitmaakte van ons team, met pensioen gegaan. Daar is een fijne nieuwe collega voor in de plaats gekomen.

De impact van corona 

Zoals overal heeft corona ook in Berkelland een stempel op het jaar gedrukt. Vanaf maart hadden we te maken met de landelijke maatregelen die binnen Yunio zijn vertaald naar onze jgz-praktijk. De inloopspreekuren werden geannuleerd en een deel van de fysieke consulten werd vervangen door (beeld)belconsulten. Wel hadden we de ruimte om gezinnen op indicatie toch fysiek te ontmoeten, waarbij we uiteraard de coronamaatregelen in acht namen.

De eerste periode was natuurlijk voor ons allemaal moeilijk. We moesten echt uitzoeken wat wel en niet kon, en waren daarbij heel blij met de richtlijnen vanuit de organisatie. In Eibergen en Neede hadden we geluk met de ruime locatie die meer mogelijkheden bood, in Borculo en Ruurlo moesten we wat creatiever zijn. We hebben in die beginperiode ook contact gehad met alle peuterspeelzalen en kinderopvanglocaties over de kinderen waarover we ons zorgen maakten. Voor hen probeerden we noodopvang te regelen.

In de loop van de tijd zijn we meer gewend geraakt aan de situatie. Beeldbellen is routine geworden; we zijn daar echt de meerwaarde van gaan inzien ten opzichte van gewoon bellen. Desondanks zien we de kinderen natuurlijk het liefst fysiek. Gelukkig werden de regels in de tweede periode iets minder strikt, waardoor we weer meer gezinnen op het bureau konden ontvangen. Het is fijn dat wij als team ook actief konden meedenken over het beleid en de invulling van de maatregelen.

Appen om 7 uur ‘s avonds

“We zijn heel laagdrempelig. Dat waren we al voor corona, maar dat is misschien nog wel versterkt. Ouders hebben onze telefoonnummers en appen ons regelmatig. Dat zorgt voor een iets andere balans tussen werk en privé. Soms appen ouders bijvoorbeeld om 7 uur ’s avonds. Dan zeggen ze erbij: ‘Je hoeft niet meteen te antwoorden, het kan morgen ook.’ Ik vind dat prima, ik merk dat het voor ouders makkelijker is geworden om even contact op te nemen.”

Edith Waage, jeugdverpleegkundige Eibergen

22 wekenprik

Ondanks corona konden zwangere vrouwen met 22 weken nog gewoon bij ons terecht om een vaccinatie tegen kinkhoest te halen voor hun baby. We zijn hier eind 2019 mee begonnen. De ene locatie in Berkelland heeft er een apart spreekuur voor, de andere locatie organiseert het tijdens het bureau. Veruit de meeste zwangere vrouwen kwamen in 2020 langs voor de prik. Het is erg leuk om contact te hebben met deze (aanstaande) ouders en hen alvast te kunnen informeren over de jgz. Ook kunnen we direct een risico-inschatting maken. Zo nodig bieden we aan langs te komen voor een prenataal huisbezoek.

 

OuderTeam

In Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk is het OuderTeam actief, een initiatief van het Preventie Platform Jeugd. In vier bijeenkomsten – twee voor en twee na de bevalling – worden beide ouders voorbereid op de overgang van partners naar ouders. Daarbij komen hun onzekerheden, waarden en normen en de rolverdeling aan bod. Vanwege corona vonden de bijeenkomsten het afgelopen jaar allemaal online plaats. Het OuderTeam bevindt zich nog in de opstartfase. De opkomst is de afgelopen maanden al wel wat gestegen.

Twee verpleegkundigen uit ons team zijn getraind om de bijeenkomsten te leiden. We doen dat steeds samen met een externe professional, zoals de Kindercoach. De cursus is sterk gericht op preventie, maar we merken dat die insteek niet helemaal aansluit bij de huidige groep geïnteresseerde ouders. We hebben de inhoud van de bijeenkomsten daarom enigszins aangepast. Ons doel is om ook ouders te bereiken voor wie preventie duidelijk meerwaarde heeft. We hopen dat deelname uiteindelijk voor iedereen vanzelfsprekend wordt.

Kortdurende Video-Hometraining (K-VHT)

Een van onze verpleegkundigen is opleider en coördinator K-VHT, een vorm van opvoedondersteuning waarbij een verpleegkundige video-opnamen maakt in de thuissituatie. Dit loopt erg goed in onze gemeente. Een kanttekening is wel dat we de ondersteuning slechts bij een beperkt aantal gezinnen kunnen inzetten.

Bij K-VHT focussen we op de momenten waarop het goed loopt in het gezin. We kijken samen met de ouders naar de beelden: wat doe je eigenlijk op zulke momenten? En hoe kun je die vaardigheden inzetten op momenten dat het minder goed loopt? Op die manier proberen we de ouders te empoweren. Als ouders zich competent voelen, zijn ze vaak veel beter in staat om problemen op te lossen. We geven ouders het vertrouwen dat ze het goed doen, en ondersteunen ze zonder een oordeel te geven. 

Grootste uitdagingen in de gemeente

Berkelland is een typische plattelandsgemeente. Met 80-90% van de gezinnen gaat het prima, een klein percentage vraagt meer zorg. Het gaat dan relatief vaak om ouders met een lage sociaaleconomische status, die te maken hebben met psychiatrische problematiek en/of verslavingsproblematiek. Er wonen ook grote groepen Somalische, Eritrese en Syrische gezinnen in onze gemeente. De kinderen uit deze gezinnen doen het goed.

Trots op …

“Ik ben er trots op dat wij een verschil kunnen maken in hoe ouders het ouderschap beleven. Dat merken we ook aan de manier waarop ouders ons benaderen. We zijn echt een vraagbaak. Ook in dit coronajaar is dat gewoon doorgegaan, misschien nog wel intensiever dan voorheen. Ouders geven aan zich echt door ons gesteund te voelen.”

Edith Waage, jeugdverpleegkundige Eibergen

Samenwerkingen

De samenwerkingen in Berkelland verlopen over het algemeen goed. In het Voormekaarteam van de gemeente zijn de afgelopen periode wel veel wisselingen geweest, wat het moeilijker maakt om een duurzame samenwerking op te bouwen. We hopen elkaar beter te kunnen vinden nu we binnenkort bij elkaar in hetzelfde gebouw gaan werken. Met de kinderopvang, de peuterspeelzaal, de kinderfysiotherapeut en de logopedist hebben we heel korte lijntjes. 

 

We zetten regelmatig Thuisbegeleiding in. Andere preventieve diensten van Yunio, zoals VoorZorg en Young & Kids, neemt onze gemeente niet af. We merken dat hier wel behoefte aan is bij onze gezinnen. 


 

Bereik in %
Non Bereik in %
99.62%
0.38%