Digitalisering Jaarverslag Oude IJsselstreek 2020

Yunio digitaliseert door

Ook in dit coronajaar hebben we – deels vanwege corona, maar ook los daarvan – weer belangrijke stappen gezet in de verdere digitalisering van onze organisatie. Een overzicht van enkele belangrijke ontwikkelingen.

 

Ouderportaal

Het project Ouderportaal is dit jaar afgerond. Ouders hebben via dit portaal inzage in (een deel van) het kinddossier en in betrouwbare informatie. Ook is de mogelijkheid voor ouders om hun afspraken te zien en zelf te plannen of wijzigen geregeld. Voorafgaand aan het consult bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige vullen ouders vragenlijsten in, zodat het consult meer maatwerk wordt. De SDQ, een vragenlijst om psychosociale problemen op te sporen, is ingevoerd voor het consult op de leeftijd van 3 jaar. 

Na afloop van een consult kan het besproken advies, eventueel voorzien van digitale informatie, naar de ouder worden gestuurd. De optie van een e-consult is meegenomen in het onderzoek e-consult.  In dit onderzoek bekijken we of een e consult even goed is als een fysiek consult en dus eventueel een fysieke kan vervangen.

Helaas bleek het gedurende de coronaperiode niet mogelijk voor ouders om zelf hun afspraken te plannen en wijzigen. Er zijn te veel wijzigingen in de vorm van het consult – fysiek of (beeld)bellen – om dit op een goede manier te kunnen uitvoeren. We hopen dit, zodra de mogelijkheid er weer is, te kunnen aanzetten.

 

Beeldbellen

Door corona is het werken met beeldbellen in een stroomversnelling geraakt. Omdat we het aantal fysieke contacten moesten beperken is een deel van de consulten omgezet naar beelbelconsulten. Het digitale kinddossier kent inmiddels de mogelijkheid om vanuit het dossier veilig te beeldbellen. Ouders stellen het zeer op prijs en nemen er echt de tijd voor. Via beeldbellen kunnen we ook het kind zien en kunnen we bijvoorbeeld een indruk krijgen van de spraak-/taalontwikkeling. Kinderen zijn, misschien nog wel meer dan ouders of professionals, zeer gewend om via beeldbellen te communiceren. 

We gaan in 2021 de opgedane ervaringen omzetten in structurele implementatie van beeldbellen als een van de manieren om consulten te voeren. Daarbij maken we een professioneel afwegingskader dat verheldert wanneer dit wel of niet kan.

Robotisering

In 2020 hebben we een nieuwe collega verwelkomd. Hij heet YunioR en is onze Yunio Robot. We hebben een aantal repeterende handelingen die we graag wilden laten automatiseren. Dat is YunioR geworden. De eerste werkzaamheden die YunioR van ons heeft overgenomen betreft het aanmaken van dossiers van zwangere vrouwen die zich via de website hebben aangemeld en willen langskomen voor de 22 wekenprik. 

Het volgende project dat YunioR gaat overnemen is het verwerken van inkomende en uitgaande medische correspondentie.