Steungezinnen Jaarverslag Oude IJsselstreek 2018

Extra aandacht in een InHuis Steungezin

In november 2018 is Yunio gestart met een nieuw project: InHuis Steungezinnen. Met dit project verbinden we vraaggezinnen (gezinnen die overbelast zijn, geen eigen netwerk hebben en gebaat zijn bij tijdelijke ondersteuning in de zorg voor hun kinderen) aan steungezinnen. De steungezinnen vangen een kind van 0 tot 14 jaar op in het eigen gezin. Terwijl het kind een fijne plek vindt waar het even wat extra aandacht krijgt, kan de overbelaste ouder werken aan meer draagkracht. Hiermee wordt (meer) professionele hulpverlening voorkomen.

Juiste match tussen gezinnen
Maatwerk, continuïteit en vrijwilligheid zijn de kernwoorden van InHuis Steungezinnen. Natuurlijk zoeken we naar een juiste match voor alle betrokkenen. Het kind moet zich fijn voelen in het steungezin en zich positief ontwikkelen. We werken nauw samen met verwijzers vanuit de gemeente, jeugdverpleegkundigen en andere professionals. Deelnemende gemeenten zijn Oost Gelre, Berkelland, Oude IJsselstreek, Bronckhorst, Aalten, Winterswijk en Doetinchem. Iedereen kan steungezin worden: jong, oud, alleenstaand of getrouwd. Affiniteit met kinderen en ouders is het belangrijkst.

 

‘Extra kind over vloer is verrijking’

Een gezin met twee kinderen in de basisschoolleeftijd is overbelast vanwege depressieve klachten van de moeder. De vader werkt zoveel mogelijk thuis, maar is niet in staat alle middagen op tijd op het schoolplein te staan. Dankzij psychologische hulp is er sprake van een stijgende lijn in moeders gemoedstoestand. Maar de ouders kunnen niet terugvallen op hun eigen netwerk. Zij vragen om ondersteuning voor hun twee kinderen. Gelukkig is er een steungezin beschikbaar dat de kinderen twee dagdelen na schooltijd opvangt. In deze tijd kan moeder werken aan haar behandeling en opladen om de zorg voor de kinderen weer aan te kunnen. En positief voor de kinderen is dat zij enkele dagen per week in een stabiele omgeving zijn waar zij wat extra aandacht krijgen.

‘Extra kind in huis is verrijking’
‘Steungezin zijn is geen extra moeite. Een extra kind over de vloer is een gezellige aanvulling, een verrijking in mijn eigen gezin.’