Maatschappelijk werk Oude IJsselstreek Maatschappelijk dienstverlening Sensire Oude IJsselstreek 2020

De impact van corona

Het jaar 2020 zijn wij aanvankelijk verdergegaan waar 2019 was geëindigd. De grote verandering voor ons was het loslaten van het schoolmaatschappelijk werk en de hulpverlening aan jongeren tot 18 jaar en hun ouders. Half maart zag de wereld er ineens totaal anders uit. Het coronavirus en de lockdown heeft ons in eerst instantie verrast, maar al snel hebben we de draad weer opgepakt. 

 

Blendend werken hebben wij helemaal uitgebouwd: we hebben de hulpverlening zo goed mogelijk aangepast aan de beperkingen, zodat we de inwoner konden blijven ondersteunen. Daarbij hebben we de mogelijkheden die we wél hadden volledig benut. Zo ontstond een mix van telefonisch contact, gesprekken via Google Meet, huisbezoek, bureaubezoek en andere bronnen van contact. We merkten dat inwoners in het begin terughoudend waren om hulp te vragen. In de loop van het jaar wisten zij ons weer te vinden en konden ze zich steeds beter vinden in de contactmogelijkheden. 

 

Het werd ons duidelijk dat het missen van sociale contacten tot eenzaamheid leidt. Dat laat zien dat verbinding ervaren met een ander de voeding is waarop de mens functioneert. 


 

Mevrouw Binka, klant Algemeen Maatschappelijk Werk Sensire