Pre-SPARK Jaarverslag Oude IJsselstreek 2018

Sommige baby’s komen niet in de makkelijkste ‘wieg’ terecht. Dan kan een prenataal huisbezoek helpen. De verpleegkundige brengt met de ouders in kaart welke hulp nodig is tijdens de zwangerschap en na de geboorte. Hiervoor gebruikt de verpleegkundige de methode PreSPARK. Dit gespreksprotocol helpt bij een gestructureerd prenataal huisbezoek. Samen met de ouders gaat de verpleegkundige alle onderwerpen langs die van belang kunnen zijn. Waar is verbetering mogelijk? En welke hulp is daarvoor nodig?
 

Onderzoek

De ervaringen in de eerste praktijktest met de preSPARK-methode waren positief bij aanstaande ouders en bij JGZ-professionals. Daarom heeft Yunio in 2018 meegedaan aan een onderzoek naar de validiteit en betrouwbaarheid van preSPARK als gespreksprotocol. Het uiteindelijke doel is om bij te dragen aan zorg op maat en aan te sluiten bij de praktijk en de ervaren draagkracht en draaglast van ouders. De resultaten worden in 2019 verwacht.