VVE Oude IJsselstreek Jaarverslag Oude IJsselstreek 2018

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in Oude IJsselstreek

Ontwikkelingen

In 2018 zijn de tellingen VVE drie keer aangeleverd bij de beleidsmedewerker. Het is opvallend dat in een paar grotere kernen wat meer concentratie is van VVE-geïndiceerde kinderen. Overleg met partners is er rechtstreeks via telefoon en/of ongeveer één keer in het kwartaal met de locatiemanager. We weten elkaar goed te vinden. Niet altijd zijn de VVE-geïndiceerde kinderen snel te plaatsen, dit is afhankelijk van de voorschoolse voorzieningen en ook van de wens van ouders betreffende de locatie. Monitoren en registreren vraagt steeds de nodige aandacht. Er zijn niet veel standaard contactmomenten in de peuterleeftijd en daardoor is een actueel beeld niet altijd mogelijk. Ook ouders van doelgroepkinderen zijn op de hoogte dat indicatie bij JGZ een vereiste is voor deelname VVE. Ouders worden betrokken in de ontwikkeling van hun kinderen.

Nieuwe indicatoren
Het VVE-beleid gaat veranderen. Er worden nieuwe indicatoren toegevoegd aan de gewichtenregeling. Dit betekent voor ons wat aanpassingen in het nieuwe jaar.