Jeugdgezondheids-zorg Oude IJsselstreek Jaarverslag Oude IJsselstreek 2020

Jaarverslag Oude IJsselstreek 2020

Van het team jeugdgezondheidszorg

  • locaties in Ulft, Terborg en Varsseveld
  • 5 jeugdverpleegkundigen
  • 1 jeugdarts
  • 2 assistentes

Team Oude IJsselstreek bestaat uit drie locaties in Ulft, Terborg en Varsseveld. We hebben een prettig team waarin we het afgelopen jaar wel te maken hadden met een formatietekort. Omdat onze jeugdarts het tweede halfjaar langdurig ziek was, kregen we ondersteuning van artsen uit andere teams. Dat verliep goed. Onze eigen jeugdarts is inmiddels weer aan het re-integreren. Verder was een van onze jeugdverpleegkundigen een tijdlang uit de roulatie. Een groot deel van het jaar hebben we daarom met minder vaste medewerkers gewerkt. 

 

De impact van corona

Zoals overal heeft corona ook in Oude IJsselstreek een stempel op het jaar gedrukt. Vanaf maart hadden we te maken met de landelijke maatregelen die binnen Yunio zijn vertaald naar onze jgz-praktijk. De inloopspreekuren werden geannuleerd en een deel van de fysieke consulten werd vervangen door (beeld)belconsulten. Wel hadden we de ruimte om gezinnen op indicatie toch fysiek te ontmoeten, waarbij we uiteraard de coronamaatregelen in acht namen.  

De eerste periode was natuurlijk voor ons allemaal heel pittig. Er werd veel flexibiliteit gevraagd, van ouders en van ons als medewerkers. We moesten anders leren werken, vaak ook vanuit huis. We hebben erg hard ons best gedaan om alle gezinnen – in het bijzonder de gezinnen die extra aandacht nodig hebben – in beeld te houden. Het liefst zien we iedereen natuurlijk fysiek, ook met het oog op preventie. Tijdens de tweede lockdown merkten we dat meer ouders aangaven toch wel graag naar het bureau te komen, en die mogelijkheid konden we ook bieden. 

Sinds het begin van de coronacrisis hebben we binnen Yunio een intervisieteam dat wekelijks (online) bijeenkomt. Dat is een mooie ontwikkeling: we bespreken daar met alle teams de belangrijke zaken die in de teams spelen, laten weten waar we tegenaan lopen en zoeken samen naar goede oplossingen. Daar komt ook nieuw beleid uit voort. Deze ondersteuning vanuit de organisatie ervaren wij als erg prettig. 

22 wekenprik

Ondanks corona konden zwangere vrouwen rond de 22 weken nog gewoon bij ons terecht om een vaccinatie tegen kinkhoest te halen voor hun baby. We zijn hier eind 2019 mee begonnen. Veruit de meeste zwangere vrouwen kwamen in 2020 langs voor de prik. De 22 wekenprik heeft voor ons echt meerwaarde. Het is erg leuk om contact te hebben met deze (aanstaande) ouders en hen alvast te kunnen informeren over de jgz. Ook kunnen we direct een risico-inschatting maken. Zo nodig bieden we aan langs te komen voor een prenataal huisbezoek.

 

Grootste uitdagingen in de gemeente

In Oude IJsselstreek hebben we veel te maken met gezinnen met een lage sociaaleconomische status, financiële problemen en (v)echtscheidingen. Regelmatig komen deze drie factoren in combinatie met elkaar voor. Er zijn relatief veel goedkope huurwoningen. Ook zien we een stijging van het aantal vluchtelingengezinnen in onze gemeente.

Trots op …

“Ik ben heel trots op wat wij voor onze gezinnen kunnen doen, zeker in deze coronatijd. We hebben het als team goed aangepakt en zijn er echt geweest voor de gezinnen die wat extra aandacht nodig hadden.”

Sanne Hoen, jeugdverpleegkundige 

Samenwerkingen

De samenwerkingen in Oude IJsselstreek verlopen over het algemeen goed. Recent heeft Buurtzorg Jong de taken op het gebied van jeugd overgenomen van de gemeente, en die samenwerking moet nog goed vorm krijgen. Met de kinderopvang hebben we korte lijntjes, we hebben eens per kwartaal overleg over kinderen die mogelijk in aanmerking komen voor VVE. Ook met het Algemeen maatschappelijk werk en met Thuisbegeleiding hebben we korte lijntjes. Thuisbegeleiding zetten we regelmatig in. Met de fysiotherapeut, de logopedist en de verloskundigen in onze gemeente hebben we periodiek contact. 

Helpen om een keuze te maken

“Wat zo mooi is aan ons werk is dat we ons voornamelijk met preventie bezighouden. Dan gaat het om de kinderen, maar ook om het gehele gezin. Laatst was er bijvoorbeeld een moeder die ons, een aantal weken nadat we haar hadden leren kennen, in vertrouwen nam. Ze vertelde dat ze thuis psychisch werd mishandeld door haar partner. Het was een hele stap voor haar geweest om het te vertellen, omdat ze er niet te veel mee teweeg wilde brengen.

Bij een volgend consult gaf de moeder aan dat het nu verder was gegaan dan psychische mishandeling. Ze voelde zich niet meer veilig in zijn omgeving. Ze gaf ook aan dat ze niet in staat was om een keuze te maken. Samen met maatschappelijk werk zijn we met haar in gesprek gegaan, waarbij we haar hebben gemotiveerd om voor de veiligheid van haar en haar kind te kiezen. Ze hakte vervolgens zelf de knoop door. Nog diezelfde avond is ze met haar kind opgehaald door familie, en inmiddels verblijven ze samen op een veilige plek. 

Het is fijn dat we op zo’n manier in een vroeg stadium echt van meerwaarde kunnen zijn – door het gesprek aan te gaan, open te staan en toegankelijk te zijn. We maken geen keuzes voor anderen, maar helpen wel om een keuze te maken.”

Sanne Hoen, jeugdverpleegkundige

% Bereik
% Non Bereik
99.42%
0.58%