Jeugdgezondheids-zorg Oude IJsselstreek Jaarverslag Oude IJsselstreek 2019

Jaarverslag Oude IJsselstreek 2019

Van het team jeugdgezondheidszorg

Nieuw model sociaal team

Eind 2019 is het huidige sociale team vervangen door een nieuw model met nieuwe medewerkers. Hiervoor was een subsidietender uitgeschreven, waarna Buurtzorg Jong de aanbesteding kreeg. Er volgde een onzekere tijd voor ons team, omdat we niet wisten hoe de nieuwe organisatie de activiteiten ging vormgeven. Na een symposium dat door de gemeente was georganiseerd is er meer duidelijk geworden. In 2020 maken we daadwerkelijk kennis met de nieuwe ploeg medewerkers.

Betere registratie

Afgelopen jaar hebben we de vragen die wij krijgen over opvoeding specifieker geregistreerd in ons digitaal dossier. Daardoor krijgen we beter in beeld wat de opvoedvragen zijn, en hoe de opvoedstress eruitziet. Zo kunnen we ook gerichter acties inzetten op bijvoorbeeld gemeenteniveau. In het voorjaar van 2020 zijn de eerste resultaten bekend.

Top 6 problemen

  1. Ouders met een licht verstandelijke beperking
  2. Opvoedproblemen
  3. Hoog aantal scheidingen
  4. Cultuurverschillen in combinatie met opvoedproblemen en ontwikkelingsproblemen
  5. Vechtscheidingen
  6. Psychische problemen bij de ouders, waaronder depressies en PDD-NOS

De tabel hieronder geeft de daadwerkelijke % weer van het Bereik en Non Bereik in 2019. De link hieronder verwijst naar alle overige cijfers, inclusief de redenen Non Bereik.

% Bereik
% Non Bereik
98,98%
1,02%