Kortdurende Video HomeTraining Jaarverslag Oude IJsselstreek 2022

Kortdurende Video HomeTraining

K-VHT: het kind in beeld
Baby’s, peuters en kleuters maken op allerlei manieren contact met hun ouders. Voor sommige ouders is het lastig om hun kind goed te begrijpen. Vaak gaat het dan om concreet gedrag: het kind huilt veel, eet of slaapt niet goed of is erg temperamentvol. Kortdurende Video-Hometraining (K-VHT) helpt ouders om meer inzicht te krijgen in wat hun kind wil, voelt, denkt en nodig heeft.

Positieve houding

K-VHT is een evidence-based methode waarbij een speciaal hiervoor opgeleide jeugdverpleegkundige of thuisbegeleider bij een gezin thuis opnames maakt van een eet-, spel- of verzorgingsmoment. Meestal zijn er een tot drie opnames en een nagesprek om met de ouders de beelden te bekijken en bespreken. Het raakt ouders emotioneel als zij de mooie interactie met hun kind zien. Zij voelen trots bij het zien van het eigen gezin, gecombineerd met twijfel over hoe verder te komen. Maar altijd met de insteek om vanuit een positieve houding een antwoord te vinden op de hulpvraag.

Het K-VHT team

Het team bestaat uit twaalf jeugdverpleegkundigen en zes thuisbegeleiders Jeugd, allen opgeleid tot  K-VHT’er. Momenteel worden er nog drie thuisbegeleiders Jeugd en een jeugdverpleegkundige opgeleid. Yunio heeft twee interne opleiders, tevens coördinatoren van K-VHT. Zij zorgen voor de borging van de kwaliteit van de methodiek binnen de organisatie, verzorgen diverse interne scholingen en geven supervisie aan de K-VHT’ers. Voor alle professionals binnen Yunio is het belangrijk dat zij bekend zijn met de elementen van de basiscommunicatie en deze kunnen toepassen in het dagelijks werk. Daarom zijn alle jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, consultatiebureau-assistenten en planners hierin geschoold. Elke twee jaar volgen zij een herhalingsscholing.
 

Ook in 2022 heeft het team meer dan honderd gezinnen in de tien Achterhoekse gemeenten ondersteund middels K-VHT. Ouders met een baby hadden vragen als “Hoe leer ik mijn baby begrijpen?” En ouders met een peuter zochten antwoorden op vragen als “Hoe leer ik omgaan met het temperamentvolle gedrag van mijn peuter?” of “Mijn peuter wil niet eten/slapen/luisteren, hoe pak ik dit aan?” Bij al deze gezinnen zijn een of meerdere opnames gemaakt en is samen met de ouders gekeken naar de contact- en ontwikkelinitiatieven die kinderen nemen. Aan de hand van de beelden werd de vertaalslag gemaakt naar de hulpvraag van de ouders. Zo zijn samen met de ouders kleine stapjes gezet in het toewerken naar een oplossing of zijn ouders geëmpowerd in het contact naar hun kind toe. Het K-VHT team heeft daarmee kunnen bijdragen aan een goede hechting tussen ouder en kind. 
 

““Een fijne, positieve benadering. Het neemt onzekerheden weg, zeker omdat het ons eerste kind is en alles nieuw is.”” - ~reactie van een ouder

Pilot Kortdurende Video-Hometraining

In een aantal Achterhoekse gemeenten (Aalten, Bronckhorst, Lochem, Montferland, Oost Gelre en Winterswijk) heeft de pilot Kortdurende Video-Hometraining gedraaid. Binnen deze pilot maakt een K-VHT opgeleide jeugdverpleegkundige een korte video-opname bij gezinnen met kinderen van vier tot tien weken oud. Dit gebeurt bij de gezinnen thuis in alledaagse situaties, bijvoorbeeld tijdens een verzorgingsmoment. Samen met de ouders bekijkt de jeugdverpleegkundige de beelden waarin de interactie tussen de ouders en de baby te zien is. Met slow motion en stilstaande beelden is te zien welke initiatieven de baby neemt om contact te maken en hoe de ouders op deze initiatieven reageren. Ouders krijgen uitleg en inzicht in wat er belangrijk is in het contact. Het doel hiervan is om de hechting tussen ouder en kind te bevorderen en om ouders te stimuleren om al vanaf de start te praten met hun baby om zo de spraak- en taalontwikkeling te optimaliseren. De pilot Kortdurende Video-Hometraining startte in 2020 en is door het coronavirus vertraagd. Inmiddels is de pilot afgerond, zestig gezinnen namen er aan deel. 

De uitkomsten van de pilot zijn veelbelovend. Na afloop hebben ouders een evaluatieformulier ingevuld waarin gevraagd werd naar hoe zij terugkijken op het filmen en wat hen is bijgebleven. Ook werd gevraagd naar zaken als oogcontact, taal aanbieden, toewenden, de baby volgen, benoemen van emoties van de baby en benoemen van emoties van zichzelf als ouder.
Wat opvalt is dat 73% van de ouders aangeeft zich nu meer bewust te zijn van het belang van het benoemen van handelingen, gedrag en emoties. Dit is de grootste meetbare winst omdat wanneer een ouder meer benoemt van het zien, doen en voelen bij zichzelf en de baby, biedt het veel meer kansen op een veilige hechting. Het kind voelt zich gehoord en begrepen, kan vertrouwen op de ouder die weet wat hij nodig heeft. Daarnaast is hiermee de taalontwikkeling van het kind beter geborgd. Er wordt vanaf dat moment meer taal aangeboden, steeds passend bij de situatie waarin het kind zich bevindt, het kind kan de woorden gaan herkennen en er worden gemakkelijk grote associaties in woorden gelegd. Dit heeft op latere leeftijd een grotere woordenschat tot gevolg.

Hoewel het voor ouders spannend was om gefilmd te worden, gaven allen aan hoe leuk het was om op deze manier naar hun eigen kind te kijken. Zij zagen dingen waar zij anders niet bij stilstaan.
Een kleine greep uit de reacties van ouders:

  • “Ik begrijp mijn kind veel meer door de uitleg. Ik voel me zekerder als moeder.”
  • “Bevestiging dat ik het goed deed. Ik deed dingen goed zonder dat ik het in de gaten had.”
  • “Leuk en waardevol. Erg interessant om te zien hoe je, vaak onbewust, contact maakt met je kind.”