Lactatiekundige zorg Jaarverslag Oude IJsselstreek 2019

Lactatiekundige zorg helpt bij goede start

Iedere baby verdient een kansrijke start. Borstvoeding kan daar echt een bijdrage aan leveren. Het geven van borstvoeding bevordert de hechting tussen moeder en baby, en bovendien bevat borstvoeding allerlei stoffen die belangrijk zijn voor de baby. Maar het is lang niet altijd gemakkelijk om borstvoeding te geven. Dit is ook te zien aan de dalende trend in de cijfers. Lactatiekundige zorg – advies en ondersteuning aan moeders die borstvoeding (willen) geven – is daarom van essentieel belang.

Jaarlijkse scholing

Al onze jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen krijgen jaarlijks (bij)scholing op het gebied van borstvoeding. Zij adviseren de moeder tijdens het huisbezoek of op het consultatiebureau. Hierbij worden zij ondersteund door de drie lactatiekundigen van Yunio. Deze lactatiekundigen zijn ook verbonden aan de drie Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) in onze regio. Zij maken deel uit van de borstvoedingswerkgroep van deze VSV’s.

Als er meer nodig is: lactatiekundige begeleiding

In de meeste gevallen volstaat de ondersteuning vanuit het consultatiebureau. Maar soms is er meer nodig en is het goed begeleiding door een lactatiekundige in te zetten. Afgelopen jaar hebben we afspraken gemaakt met de vrijgevestigde lactatiekundigen in de regio. Aan ieder gemeenteteam zijn twee lactatiekundigen gekoppeld als aanspreekpunt. Daardoor hebben we over en weer kortere lijnen, wat de zorg ten goede komt. Natuurlijk hebben ouders altijd een vrije zorgkeuze: als zij voor een andere lactatiekundige kiezen dan de gekoppelde, dan kan dat.

Overleg tussen lactatiekundigen

Samen met alle lactatiekundigen in de geboorteketen hebben we jaarlijks een overleg. Het gaat hierbij om de lactatiekundigen van de drie ziekenhuizen in onze regio, van de kraamzorg, van Yunio en de vrijgevestigde lactatiekundigen. We kunnen zo van elkaar horen wat de mogelijkheden zijn en waar we beter op elkaar kunnen inspelen.